Ministarstvo poljoprivrede

Indikativni plan objave natječaja za 2020. godinu

INDIKATIVNI PLAN OBJAVE NATJEČAJA 2020. Mjera 1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja       Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja  kontinuirano Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima kontinuirano Mjera 19 – Potpora za lokalni razvoju […]

Otvoren Poziv za iskazivanje interesa za prijavu na tip operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja poveza...

Ministarstvo poljoprivrede raspisuje Poziv za iskazivanje interesa za prijavu na podmjeru 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“, tip operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.. Poziv je otvoren od 13.02.2020. do 28.02.2020. godine. Molimo sve […]

Publikacije za ruralne dionike koji žele razvijati bioekonomske prakse usmjerene očuvanju klime i okoli...

Tematska skupina “Bioekonomija i klima u ruralnim podružjima” Europske mreže za ruralni razvoj proizvela je dvije publikacije namijenjene ruralnim dionicima koji žele razvijati bioekonomske prakse usmjerene ka očuvanju klime i okoliše. Brošura “Decision support for climate action across the bioeconomy” (Podrška odluka za klimatske akcija u bioekonomiji) nudi praktične primjere kako podržati ruralne poduzetnike, farmere […]

LAG-ovi do kraja 2019. godine objavili 169 LAG natječaja vrijednosti 277,7 milijuna kuna

LAG-ovi su do kraja 2019. godine objavili 169 natječaja u vrijednosti 277,7 milijuna kuna što iznosi 79% sredstava koji su predviđeni za provedbu lokalnih razvojnih strategija LAG-ova odnosno LAG natječaja. Od strane LAG-ova odabrano je i proslijeđeno u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 1131 projekt u iznosu 167,5 milijuna kuna. Agencija […]

Uputa za korisnike mjera ruralnog razvoja prilikom provedbe javne nabave

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pripremila je Uputu za korisnike mjera ruralnog razvoja. Svrha Upute je upoznati korisnike s najčešćim pogreškama prilikom provedbe postupka javne nabave i izvršenja ugovora, odnosno pogreškama koje se događaju pri izradi dokumentacije o nabavi, postupku pregleda i ocjene ponuda i provedbi ugovora te njihovim posljedicama sukladno […]

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 23. prosinca 2019. godine, natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«, a sve u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)« […]