Natječaj za tip operacije 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekata suradnje”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«, a sve u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Južna Istra

LAG Južna Istra nalazi se u Istarskoj županiji, obuhvaća južni dio Istarskog poluotoka (bez područja grada Pule). Prostire se na površini od 736,39 km2, a u 108 naselja, koliko LAG broji, živi ukupno 46.340 stanovnika (izvor: DZS, popis stanovništva 2011. godine). U sastav LAG-a ulazi deset jedinica lokalne samouprave – dva grada Rovinj-Rovigno i Vodnjan-Dignano […]

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« – provedba tipa operac...

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 18. lipnja 2018. godine, natječaj za provedbu podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« – provedba tipa operacije 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija«, u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Izvor

Lokalna akcijska grupa Izvor sastoji se od devet jedinica lokalne samouprave s područja Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije, gradova Ludbreg i Varaždinske Toplice te općina Trnovec Bartolovečki, Jalžabet, Sveti Đurđ, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Rasinja. Područje LAG-a prostire se na površini od ukupno 453,99 km2 . Prema površini, najveća je Općina Rasinja (105,5 km2), a najmanja je Općina Veliki Bukovec (30,41 km2). LAG broji oko 45.000 stanovnika u 120 naselja s ukupnom gustoćom stanovništva od 82.94 st/km2 i indeksom razvijenosti od 84.25 %.

Natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljn...

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 12. lipnja 2018. godine natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, vrijedan 1.000.000.000 kuna, a 500 milijuna kuna od toga iznosa namijenjeno je isključivo izgradnji, rekonstrukciji i opremanju dječjih vrtića.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD st...

NN 53/2018 (8.6.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Istočna Istra

LAG Istočna Istra predstavlja ruralno područje Labinštine, odnosno područje Grada Labina, općine Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja. Smješten je u zapadnom dijelu Republike Hrvatske, na području Istarske županije, a izlazi na sjeveroistočni dio Jadranskog mora.

Obavijest o održavanju radionica – tip operacije 4.2.1

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“, tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti za proizvodnju ulja i objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka.

Konferencija “Projekti suradnje i ruralni razvoj”, Kielce, 20. – 21. rujna 2018.

Poljska mreža lokalnih akcijskih grupa sa područja Swietokrzyskie regije organizira međunarodnu konferenciju “Projekti suradnje i ruralni razvoj” koja će se održati 20. i 21. rujna 2018. godine u gradu Kielceu. Na konferenciji će se predstaviti projekti poljskih lokalnih akcijskih grupa, koji se odnose na: • aktiviranje seoskih stanovnika • podršku razvoju poduzetništva u ruralnim područjima […]
mreža

Radionice za LAG-ove

Ministarstvo poljoprivrede/Mreža za ruralni razvoj u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i LAG-ovima organizira regionalne radionice za LAG-ove u svrhu pripreme na natječaje za tipove operacija 19.3.1. »Priprema aktivnosti projekta suradnje«, 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje« i 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Gorski kotar

LAG Gorski kotar osnovan je u travnju 2008. godine kao rezultat projekta Održiva budućnost ruralnih prostora RH, financiranog o strane vlade Kraljevine Nizozemske i pretpristupnog programa MATRA. Prvi je registrirani LAG u Republici Hrvatskoj, a temelji se na lokalnom partnerstvu javnog, civilnog i gospodarskog sektora s ciljem realizacije lokalne razvojne strategije do kraja programskog razdoblja. LAG djeluje […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Frankopan

LAG Frankopan osnovan je 2011. godine kao udruga građana čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove, predstavnici lokalnog poslovnog sektora te udruge građana iz ruralnih sredina. Prostor LAG-a Frankopan administrativno pripada području Karlovačke i Ličko-senjske županije te obuhvaća područje općina Bosiljevo, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj te gradova Slunj, Ogulin i Otočac.

Ažuriranje podataka članova Mreže za ruralni razvoj

Obavještavamo sve članove Mreže za ruralni razvoj da ažuriramo Vaše kontakt podatke zbog skorog stupanja na snagu (25. svibnja 2018. godine) Opće Uredbe (EU) o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, koju provodi i Ministarstvo poljoprivrede kao obveznik primjene.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Cetinska krajina

LAG Cetinska krajina osnovan je u siječnju 2013. godine u svrhu pripreme i upoznavanja jedinica lokalne samouprave s LEADER procedurama za ruralni razvoj, ali i održivim ruralnim razvojem. LAG obuhvaća središnji dio Dalmacije, odnosno nalazi se u široj okolici Sinjskog polja, između planinskog lanca Dinare i Kamešnice, te planine Svilaje, brda Visoštice, Runjavca i Malog Mosora.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Bura

LAG Bura nalazi se u Zadarskoj županiji, u središnjem dijelu Jadranske Hrvatske, a obuhvaća devet jedinica lokalne samouprave: Grad Obrovac te općine Jasenice, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Ražanac, Starigrad, Vrsi i Zemunik Donji. Navedene jedinice lokalne samouprave obuhvaćaju na svom području 50 naselja. LAG Bura broji 25.101 stanovnika, a prostorno obuhvaća zeleni i plavi pojas te dio planine Velebit.