Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Brač

LAG Brač djeluje na najvećem otoku Dalmacije i trećem najvećem otoku Jadranskog mora, dakle obuhvaća jedan cijeli otok što ga čini homogenim teritorijem. Dobra povezanost s kopnom uvjetovala je, pored razvoja turističkog sektora, dobru razvijenost i gospodarskog sektora. Poljoprivreda i ribarstvo su se oduvijek temeljili na održivosti pa je zadatak i rad LAG-a Brač utemeljen na održivosti tih važnih grana gospodarstva.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Bosutski niz

Predstavljamo LAG Bosutski niz koji od 2011. godine djeluje na krajnjem istoku Republike Hrvatske. Inicijativu osnivanja LAG-a potaknula je Regionalna razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije (HRAST), kao rezultat interesa, okupljanja i suradnje šireg kruga dionika, predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora iz jedinica lokalne samouprave s područja ovoga LAG-a. 

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Baranja

Ovaj tjedan Vam predstavljamo LAG Baranja koji se nalazi na krajnjem sjeveroistočnom području Republike Hrvatske i predstavlja jedinstvenu zemljopisnu cjelinu omeđenu rijekama Dravom na zapadu i Dunavom na istoku, te hrvatsko-mađarskom granicom na sjeveru i gradom Osijekom na jugu.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Bilogora-Papuk

Ovaj tjedan Vam u sklopu informativne kampanje Svaki tjedan LAG jedan! predstavljamo LAG Bilogora-Papuk koji se cijelom svojom površinom prostire u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a područje obuhvata LAG-a su gradovi Grubišno Polje i Daruvar te općine Sirač, Đulovac, Dežanovac i Končanica.

Otvoreno e-savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Podmjere 19....

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Novi natječaj za mlade poljoprivrednike – 132 milijuna kuna po novim pravilima

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila novi Natječaj za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja RH. Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (na dan podnošenja Zahtjeva za potporu) koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Objavljena konačna rang lista za natječaj za tip operacije 4.1.1.

Agencija za plaćanja objavila je konačnu rang listu korisnika iz natječaja za tip operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Adrion

Uprava za ruralni razvoj pokrenula je informativnu kampanju pod nazivom Svaki tjedan LAG jedan! s ciljem predstavljanja široj javnosti rada lokalnih akcijskih grupa na području Republike Hrvatske. Kako i sam naziv govori, svaki tjedan ćemo Vam pokušati približiti sve aktivnosti koje pojedini LAG na svom području provodi, kao i specifičnosti i izazove kojima se dionici Programa ruralnog razvoja susreću na razini cijele Hrvatske. Ovaj tjedan započinjemo s LAG-om Adrion.

Otvoreno e-savjetovanje o prijedlogu Pravilnika za provedbu mjere 8, podmjere 8.6. i tipa operacije 6.4.1...

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je prijedlog Pravilnika o provedbi mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kao i prijedlog Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih […]

Aktivnosti LAG-ova u 2017. godini

Jedan od ciljeva Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. je omogućiti unapređenje životnih i radnih uvjeta lokalne zajednice u ruralnim područjima kroz dodjelu potpore za projekte lokalne infrastrukture i potpore za aktivno sudjelovanje predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora putem partnerstva odnosno lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova).

Pojašnjenje Ugovora o poslovnoj suradnji za provedbu tipa operacije 16.1.1

Objavljeni prijedlog predloška Ugovora o poslovnoj suradnji objavljen na stranicama Agencije za plaćanja nije obvezujući. Znači, to je predložak koji se može mijenjati i prilagođavati potrebama pojedinog korisnika. Npr. zbog bojazni da u posljednji trenutak neki partner odustane ili bude spriječen potpisati Ugovor a i dalje su zadržani uvjeti prihvatljivosti Operativne skupine, u Ugovor se […]