Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD st...

NN 53/2018 (8.6.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Istočna Istra

LAG Istočna Istra predstavlja ruralno područje Labinštine, odnosno područje Grada Labina, općine Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja. Smješten je u zapadnom dijelu Republike Hrvatske, na području Istarske županije, a izlazi na sjeveroistočni dio Jadranskog mora.

Obavijest o održavanju radionica – tip operacije 4.2.1

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“, tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti za proizvodnju ulja i objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka.

Konferencija “Projekti suradnje i ruralni razvoj”, Kielce, 20. – 21. rujna 2018.

Poljska mreža lokalnih akcijskih grupa sa područja Swietokrzyskie regije organizira međunarodnu konferenciju “Projekti suradnje i ruralni razvoj” koja će se održati 20. i 21. rujna 2018. godine u gradu Kielceu. Na konferenciji će se predstaviti projekti poljskih lokalnih akcijskih grupa, koji se odnose na: • aktiviranje seoskih stanovnika • podršku razvoju poduzetništva u ruralnim područjima […]
mreža

Radionice za LAG-ove

Ministarstvo poljoprivrede/Mreža za ruralni razvoj u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i LAG-ovima organizira regionalne radionice za LAG-ove u svrhu pripreme na natječaje za tipove operacija 19.3.1. »Priprema aktivnosti projekta suradnje«, 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje« i 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Gorski kotar

LAG Gorski kotar osnovan je u travnju 2008. godine kao rezultat projekta Održiva budućnost ruralnih prostora RH, financiranog o strane vlade Kraljevine Nizozemske i pretpristupnog programa MATRA. Prvi je registrirani LAG u Republici Hrvatskoj, a temelji se na lokalnom partnerstvu javnog, civilnog i gospodarskog sektora s ciljem realizacije lokalne razvojne strategije do kraja programskog razdoblja. LAG djeluje […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Frankopan

LAG Frankopan osnovan je 2011. godine kao udruga građana čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove, predstavnici lokalnog poslovnog sektora te udruge građana iz ruralnih sredina. Prostor LAG-a Frankopan administrativno pripada području Karlovačke i Ličko-senjske županije te obuhvaća područje općina Bosiljevo, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj te gradova Slunj, Ogulin i Otočac.

Ažuriranje podataka članova Mreže za ruralni razvoj

Obavještavamo sve članove Mreže za ruralni razvoj da ažuriramo Vaše kontakt podatke zbog skorog stupanja na snagu (25. svibnja 2018. godine) Opće Uredbe (EU) o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, koju provodi i Ministarstvo poljoprivrede kao obveznik primjene.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Cetinska krajina

LAG Cetinska krajina osnovan je u siječnju 2013. godine u svrhu pripreme i upoznavanja jedinica lokalne samouprave s LEADER procedurama za ruralni razvoj, ali i održivim ruralnim razvojem. LAG obuhvaća središnji dio Dalmacije, odnosno nalazi se u široj okolici Sinjskog polja, između planinskog lanca Dinare i Kamešnice, te planine Svilaje, brda Visoštice, Runjavca i Malog Mosora.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Bura

LAG Bura nalazi se u Zadarskoj županiji, u središnjem dijelu Jadranske Hrvatske, a obuhvaća devet jedinica lokalne samouprave: Grad Obrovac te općine Jasenice, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Ražanac, Starigrad, Vrsi i Zemunik Donji. Navedene jedinice lokalne samouprave obuhvaćaju na svom području 50 naselja. LAG Bura broji 25.101 stanovnika, a prostorno obuhvaća zeleni i plavi pojas te dio planine Velebit.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Brač

LAG Brač djeluje na najvećem otoku Dalmacije i trećem najvećem otoku Jadranskog mora, dakle obuhvaća jedan cijeli otok što ga čini homogenim teritorijem. Dobra povezanost s kopnom uvjetovala je, pored razvoja turističkog sektora, dobru razvijenost i gospodarskog sektora. Poljoprivreda i ribarstvo su se oduvijek temeljili na održivosti pa je zadatak i rad LAG-a Brač utemeljen na održivosti tih važnih grana gospodarstva.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Bosutski niz

Predstavljamo LAG Bosutski niz koji od 2011. godine djeluje na krajnjem istoku Republike Hrvatske. Inicijativu osnivanja LAG-a potaknula je Regionalna razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije (HRAST), kao rezultat interesa, okupljanja i suradnje šireg kruga dionika, predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora iz jedinica lokalne samouprave s područja ovoga LAG-a. 

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Baranja

Ovaj tjedan Vam predstavljamo LAG Baranja koji se nalazi na krajnjem sjeveroistočnom području Republike Hrvatske i predstavlja jedinstvenu zemljopisnu cjelinu omeđenu rijekama Dravom na zapadu i Dunavom na istoku, te hrvatsko-mađarskom granicom na sjeveru i gradom Osijekom na jugu.