Svaki tjedan LAG jedan! – LAG 5

Lokalna akcijska grupa LAG 5 je nevladina udruga koja predstavlja partnerstvo javnog, gospodarskog i civilnog sektora općina Dubrovačko primorje, Mljet, Ston, Janjina, Trpanj, Orebić, Lumbarda, Smokvica, Blato, Vela Luka i Lastovo te grada Korčule.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Kvarnerski otoci

LAG Kvarnerski otoci djeluje na području otoka Krka, Cresa i Lošinja – prostoru iznimnih prirodnih značajki, bogate kulturno-povijesne baštine, tradicionalne sredozemne poljoprivrede i radišnih lokalnih stanovnika koji su se, zbog prirodne prostorne izolacije, oduvijek prvenstveno oslanjali na lokalne resurse. Povećanjem značaja turističke djelatnosti za ukupno lokalno gospodarstvo, tradicionalna poljoprivreda i njen utjecaj na lokalnu zajednicu […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Krka

Lokalna akcijska grupa Krka osnovana je 27. studenog 2011. godine kao međusektorsko lokalno partnerstvo utemeljeno po načelima LEADER pristupa, sastavljeno od predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora ciljanog ruralnog područja Šibensko-kninske županije. Područje LAG-a obuhvaća 1.144.48 m², odnosno sedam administrativnih jedinica lokalne samouprave, Gradove Drniš, Skradin i sedam naselja Grada Šibenika (Brnjica, Čvrljevo, Dubrava, Goriš, Gradina, Konjevrate i Lozovac) te općine Bilice, Prominu, Ružić i Unešić.

Natječaj za tip operacije 19.3.1. “Priprema aktivnosti projekata suradnje”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.1. »Priprema aktivnosti projekta suradnje«, a sve u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Karašica

Lokalna akcijska grupa Karašica osnovana je 28. prosinca 2009. godine kao rezultat projekta Inicijativa za ruralni razvoj Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu (HILS) iz Osijeka. LAG Karašica nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji te time pripada istočnom dijelu države, odnosno kontinetalnoj Hrvatskoj.

Natječaj za tip operacije 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekata suradnje”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«, a sve u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Južna Istra

LAG Južna Istra nalazi se u Istarskoj županiji, obuhvaća južni dio Istarskog poluotoka (bez područja grada Pule). Prostire se na površini od 736,39 km2, a u 108 naselja, koliko LAG broji, živi ukupno 46.340 stanovnika (izvor: DZS, popis stanovništva 2011. godine). U sastav LAG-a ulazi deset jedinica lokalne samouprave – dva grada Rovinj-Rovigno i Vodnjan-Dignano […]

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« – provedba tipa operac...

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 18. lipnja 2018. godine, natječaj za provedbu podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« – provedba tipa operacije 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija«, u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Izvor

Lokalna akcijska grupa Izvor sastoji se od devet jedinica lokalne samouprave s područja Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije, gradova Ludbreg i Varaždinske Toplice te općina Trnovec Bartolovečki, Jalžabet, Sveti Đurđ, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Rasinja. Područje LAG-a prostire se na površini od ukupno 453,99 km2 . Prema površini, najveća je Općina Rasinja (105,5 km2), a najmanja je Općina Veliki Bukovec (30,41 km2). LAG broji oko 45.000 stanovnika u 120 naselja s ukupnom gustoćom stanovništva od 82.94 st/km2 i indeksom razvijenosti od 84.25 %.

Natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljn...

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 12. lipnja 2018. godine natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, vrijedan 1.000.000.000 kuna, a 500 milijuna kuna od toga iznosa namijenjeno je isključivo izgradnji, rekonstrukciji i opremanju dječjih vrtića.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD st...

NN 53/2018 (8.6.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Istočna Istra

LAG Istočna Istra predstavlja ruralno područje Labinštine, odnosno područje Grada Labina, općine Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja. Smješten je u zapadnom dijelu Republike Hrvatske, na području Istarske županije, a izlazi na sjeveroistočni dio Jadranskog mora.

Obavijest o održavanju radionica – tip operacije 4.2.1

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“, tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti za proizvodnju ulja i objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka.

Konferencija “Projekti suradnje i ruralni razvoj”, Kielce, 20. – 21. rujna 2018.

Poljska mreža lokalnih akcijskih grupa sa područja Swietokrzyskie regije organizira međunarodnu konferenciju “Projekti suradnje i ruralni razvoj” koja će se održati 20. i 21. rujna 2018. godine u gradu Kielceu. Na konferenciji će se predstaviti projekti poljskih lokalnih akcijskih grupa, koji se odnose na: • aktiviranje seoskih stanovnika • podršku razvoju poduzetništva u ruralnim područjima […]
mreža

Radionice za LAG-ove

Ministarstvo poljoprivrede/Mreža za ruralni razvoj u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i LAG-ovima organizira regionalne radionice za LAG-ove u svrhu pripreme na natječaje za tipove operacija 19.3.1. »Priprema aktivnosti projekta suradnje«, 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje« i 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Gorski kotar

LAG Gorski kotar osnovan je u travnju 2008. godine kao rezultat projekta Održiva budućnost ruralnih prostora RH, financiranog o strane vlade Kraljevine Nizozemske i pretpristupnog programa MATRA. Prvi je registrirani LAG u Republici Hrvatskoj, a temelji se na lokalnom partnerstvu javnog, civilnog i gospodarskog sektora s ciljem realizacije lokalne razvojne strategije do kraja programskog razdoblja. LAG djeluje […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Frankopan

LAG Frankopan osnovan je 2011. godine kao udruga građana čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, lokalne javne ustanove, predstavnici lokalnog poslovnog sektora te udruge građana iz ruralnih sredina. Prostor LAG-a Frankopan administrativno pripada području Karlovačke i Ličko-senjske županije te obuhvaća područje općina Bosiljevo, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj te gradova Slunj, Ogulin i Otočac.