Nacionalna ruralna mreža

O nama

Ažurirano:

Mreža za ruralni razvoj

Ministarstvo poljoprivrede je temeljem članka 67. stavka 2. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 92/10, 172/10 i 124/11, 50/12) te Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj („Narodne novine“, broj 67/2011), tijekom 2011. uspostavilo Mrežu za ruralni razvoj, koja djeluje na cijelom ruralnom području Republike Hrvatske. Mrežu čine članovi, jedinica za potporu mreži (Tajništvo mreže) i upravljački odbor. Mreža je sastavni dio/članica Europske mreže za ruralni razvoj (ENRD).

PRAVNA OSNOVA:

Nacionalna ruralna mreža uspostavljena je i djeluje temeljem:

Mreža nema pravnu osobnost (formu) već je ista platforma koja okuplja razne dionike koji djeluju ili se nalaze u ruralnim područjima te provodi određene aktivnosti u svrhu ostvarenja zadanih ciljeva.

CILJEVI:

Sukladno navedenoj regulativi ciljevi umrežavanja su:

  1. povećanje uključenosti dionika u provedbu Programa
  2. poboljšanje kvalitete provedbe Programa
  3. informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o politici ruralnog razvoja i mogućnostima sufinanciranja projekata
  4. poticanje inovacija u poljoprivredi, proizvodnji hrane, šumarstvu i ruralnim područjima.

Članovi Mreže mogu biti tijela državne uprave, stručne ustanove u poljoprivredi i ruralnom razvoju, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, poljoprivredna gospodarstva, obrazovne i znanstvene institucije iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, udruge i komore vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj, ostale fizičke i pravne osobe čije aktivnosti su vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj. Članstvo u Mreži je dobrovoljno i besplatno.

UPRAVLJANJE:

Sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u poglavlju 17 navedeno je da Mrežu čine članovi, jedinica za potporu Mreži (u daljnjem tekstu: Tajništvo Mreže) i koordinacijsko tijelo (u daljnjem tekstu: Upravljački odbor). Nadalje, unutar Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj navedeno je u članku 5. st. (1) da Mreža djeluje na cijelom ruralnom području Republike Hrvatske. Stavak (2) navedenog članka definira Mrežu koju čine: 1. upravljački odbor Mreže, 2. tajništvo Mreže 3. članovi Mreže.

Temeljem Pravilnika ministar je Rješenjem od 15. studenog 2011. godine imenovao Upravljački odbor Mreže koji je prvu sjednicu održao 6. prosinca 2011. godine., čime je Mreža formalno započela sa radom.

U međuvremenu je sastav članova Upravljačkog odbora Mreže promijenjen, a zadnji važeći sastav je imenovan i potvrđen 16. siječnja 2020. godine. Sastav Upravljačkog odbora Mreže se nalazi ispod:

Članovi Upravljačkog odbora Mreže u srpnju 2020. godine

Mreža je na dan 16. srpnja 2020. imala 383 aktivna člana , a prvotno se prijava u članstvo Mreže podnosila putem javnog poziva za podnošenje prijava za članstvo u Mreži, a naknadno putem web forme.

FINANCIRANJE:

Financiranje provedbe aktivnosti informiranja i promidžbe odvijaju se iz sredstava mjere 20 Tehnička pomoć podmjera 20.2 Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalne ruralne mreže u sklopu Programa ruralnog razvoja, odnosno iz alokacije koja je predviđena za aktivnosti Mreže za ruralni razvoj, a koja iznosi do 10% od alokacije za mjeru 20 „Tehnička pomoć“ sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Dokument temeljem kojeg se provode aktivnosti Mreže je Akcijski plan Mreže za ruralni razvoj koji je usvojen na sjednici Upravljačkog odbora Mreže za ruralni razvoj održane 27. travnja 2016. godine. i izmijenjen 18. listopada 2018. godine.

AKCIJSKI PLAN MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ 2014.-2020.

Akcijski plan Mreže za ruralni razvoj 2014.-2020. je dokument u kojemu su opisane i navedene aktivnosti Mreže za ruralni razvoj za razdoblje 2014.-2020. Važeći Akcijski plan Mreže za ruralni razvoj 2014.-2020. se nalazi ispod:

Akcijski plan Mreže za ruralni razvoj 2014.-2020.(ver.02)

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020