O nama

Mreža za ruralni razvoj

Ministarstvo poljoprivrede je temeljem članka 67. stavka 2. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 92/10, 172/10 i 124/11, 50/12) te Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj („Narodne novine“, broj 86/11, 114/11 i 96/12), tijekom 2011. uspostavilo Mrežu za ruralni razvoj, koja djeluje na cijelom ruralnom području Republike Hrvatske. Mrežu čine članovi, jedinica za potporu mreži (Tajništvo mreže) i upravljački odbor. Mreža je sastavni dio/članica Europske mreže za ruralni razvoj (ENRD).

PRAVNA OSNOVA:

Mreža za ruralni razvoj uspostavljena je i djeluje temeljem:

Mreža nema pravnu osobnost (formu) već je ista platforma koja okuplja razne dionike koji djeluju ili se nalaze u ruralnim područjima te provodi određene aktivnosti u svrhu ostvarenja zadanih ciljeva.

CILJEVI:

Sukladno navedenoj regulativi ciljevi umrežavanja su:

a) povećanje uključenosti dionika u provedbu Programa

b) poboljšanje kvalitete provedbe Programa

c) informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o politici ruralnog razvoja i mogućnostima sufinanciranja projekata

d) poticanje inovacija u poljoprivredi, proizvodnji hrane, šumarstvu i ruralnim područjima.

Članovi Mreže mogu biti tijela državne uprave, stručne ustanove u poljoprivredi i ruralnom razvoju, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, poljoprivredna gospodarstva, obrazovne i znanstvene institucije iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, udruge i komore vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj, ostale fizičke i pravne osobe čije aktivnosti su vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj. Članstvo u Mreži je dobrovoljno i besplatno.

UPRAVLJANJE:

Sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u poglavlju 17 navedeno je da Mrežu čine članovi, jedinica za potporu Mreži (u daljnjem tekstu: Tajništvo Mreže) i koordinacijsko tijelo (u daljnjem tekstu: Upravljački odbor). Nadalje, unutar Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj NN 92/15 navedeno je u članku 4. st. (1) Mreža djeluje na cijelom ruralnom području Republike Hrvatske. Stavak (2) definira Mrežu čine: 1. upravljački odbor Mreže, 2. tajništvo Mreže 3. članovi Mreže.

Temeljem Pravilnika ministar je Rješenjem od 15. studenog 2011. godine imenovao Upravljački odbor Mreže koji je prvu sjednicu održao 6. prosinca 2011. godine., čime je Mreža formalno započela sa radom.

Ministar je Rješenjem od 14. listopada 2015. godine imenovao novi Upravljački odbora Mreže. Nadalje, temeljem Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Upravljačkog odbora Mreže od 2. ožujka 2106. godine imenovan je novi predsjednik Mreže za ruralni razvoj.

Mreža je na dan 23.12.2016. imala 310 članova , a prvotno se prijava u članstvo Mreže podnosila putem javnog poziva za podnošenje prijava za članstvo u Mreži, a naknadno putem web forme.

FINANCIRANJE:

Financiranje provedbe aktivnosti informiranja i promidžbe odvijaju se iz sredstava mjere 20 Tehnička pomoć podmjera 20.2 Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalne ruralne mreže u sklopu Programa ruralnog razvoja, odnosno iz alokacije koja je predviđena za aktivnosti Mreže za ruralni razvoj, a koja iznosi 10% od alokacije za mjeru 20 „Tehnička pomoć“ sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Dokument temeljem kojeg se provode aktivnosti Mreže je Akcijski plan Mreže za ruralni razvoj koji je usvojen na sjednici Upravljačkog odbora Mreže za ruralni razvoj održane 27. travnja 2016. godine.