Započelo ocjenjivanje izmjena lokalnih razvojnih strategija

U zadnjem tjednu studenog 2017. započelo je ocjenjivanje izmjena lokalnih razvojnih strategija (LRS) LAG-ova koji su odabrani za programsko razdoblje 2014. – 2020. Izmjene odabrane LRS koje su pokrenute od strane LAG-a ocjenjuje Ocjenjivački odbor za Mjeru 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)«. Cjelokupni postupak ocjenjivanja izmjena LRS traje šezdeset (60) dana od dana zaprimanja izmjene od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Trenutno su u postupku ocjenjivanja dvije LRS od kojih je jedna zaprimljena u razdoblju dok je bio važeći stari Pravilnik o provedbi podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. (NN 47/16 i 108/16), dok je nakon stupanja na snagu novog Pravilnika o provedbi podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. (NN 96/17) tijekom studenog 2017. godine  zaprimljena također jedna izmjena LRS.

Izmjene koje su tehnički i tiskarski ispravci, izmjene pokrenute na inicijativu odnosno uzrokovane od strane tijela Europske komisije i nadležnih nacionalnih tijela, izmjene akcijskog i financijskog plana te izmjene obuhvata područja LAG-a predstavljaju usklađivanje LRS te se ocjenjuju na nivou Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Trenutno su u postupku usklađivanja četiri LRS.