Novosti

Utjecaj Zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj ruralnih područja

Objavljeno:

Objavljena je studija procjene utjecaja Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) na uravnoteženi teritorijalni razvoj (UTR) ruralnih područja širom EU-28: socio-ekonomski aspekti. Glavni fokus studije je na teritorijalnom razvoju ruralnih područja, koji se istražuju analizom socio-ekonomskih aspekata i socijalne uključenosti.

Rad na procjeni započinje uzročnom analizom koja je imala za cilj obuhvat i odabir mjera i instrumenata ZPP-a za koje se smatra da imaju izravan utjecaj na opći cilj UTR-a u ruralnim područjima. Rad se artikulira oko pet kriterija ocjenjivanja: djelotvornost, djelotvornost, koherentnost, relevantnost, europska dodana vrijednost. Primijenjeno je nekoliko metoda za prikupljanje i analizu kvantitativnih i kvalitativnih informacija. Na šesnaest pitanja evaluacijskog studija odgovoreno je pomoću kvantitativnih metoda poput analize input-output, grupiranja i statističkih regresija, kao i kvalitativnih metoda, uključujući studije slučaja, pregled literature i promatranje razvojnih trendova tijekom programskog razdoblja. Prema nalazima evaluacijske studije, pitanja i potrebe s kojima se suočavaju ruralne regije u EU-28 su značajne.

Studiju u cijelosti možete preuzeti ovdje. Sažetak je dostupan ovdje.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020