Sve o Pametnim selima na portalu Europske mreže za ruralni razvoj

Europska mreža za ruralni razvoj bavi se Pametnim selima već treću godinu fokusirajući se na produkciju materijala koji bi trebali pomoći zainteresiranim ruralnim dionicima. Materijali bi trebali najviše koristiti upravljačkim strukturama u ruralnim sredinama. Cilj izrade ovih materijala je podržati koncept Pametnih sela u aktualnom programskom razdoblju te u budućim Zajedničkim agronomskim politikama.

Materijali su na engleskom jeziku i možete ih preuzeti s portala o Pametnim selima ovdje.