Novosti

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Vallis Colapis

Objavljeno:

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis (lat. dolina Kupe) je osnovana 2009. godine u okviru pilot projekta Ministarstva poljoprivrede (financiranog iz Phare programa) te je tako postao jedan u prvih LAG-ova u Hrvatskoj. LAG je isprva okupljao samo 5 općina i gradova na sjeveru Karlovačke županije, ali se uskoro proširio na 14 ruralnih općina i gradova Pokuplja i zapadnog Žumberka. Sjedište LAG Vallis Colapis je u Ozlju, a od 2018. godine djeluje i područni ured u Karlovcu.

Mjera 19 Programa ruralnog razvoja:

LAG je u razdoblju 2013-15. koristio mjeru 202 IPARD programa s potporom od 900.000 HRK koja je iskorištena u iznosu od 96,28%, čime se svrstao u red najuspješnijih LAG-ova u IPARD razdoblju u Hrvatskoj. Od 2015. godine LAG Vallis Colapis koristi potporu mjere 19 Programa ruralnog razvoja. Ukupna potpora iz mjere 19 Programa ruralnog razvoja u tekućem programskom razdoblju iznosi 12.822.039,23 HRK i to:

– podmjera 19.1, 371.846,30 HRK
– podmjera 19.2, 9.485.861,28 HRK
– podmjera 19.3, 474.293,06 HRK
– podmjera 19.4, 2.490.038,59 HRK.

U 2018. godini je proveden prvi LAG natječaj za tip operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” (sukladan tipu operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja) na kojem je dodijeljena 41 potpora u ukupnoj vrijednost 4.577.322,00 HRK ili 48,53% ukupno raspoloživih sredstava u okviru podmjere 19.2.

Početkom 2019. godine je raspisan i drugi LAG natječaj za tip operacije 1.1.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ (sukladan tipu operacije 4.2.1. Programa ruralnog razvoja) na kojem korisnicima stoji na raspolaganju 1.556.625,00 HRK ili 16,57% ukupno raspoloživih sredstava u okviru podmjere 19.2.

U razdoblju do sredine 2020. očekujemo raspisivanje još nekoliko LAG natječaja u ukupnoj vrijednosti od gotovo četiri milijuna kuna – za mlade, za nepoljoprivredne djelatnosti, za ulaganje u drvnoprerađivačke djelatnosti te za uspostavljanje suradnje između proizvođača i distributera (kratki lanci nabave).

Europski socijalni fond (ESF) i Erasmus+:

LAG Vallis Colapis je ujedno i prvak među hrvatskim LAG-ovima u korišetnju sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF), a vjerovatno i jedan od najuspješnijih hrvatskih LAG-ova u korištenju potpora programa Erasmus+. U razdoblju između 2015. i 2018. godine LAG Vallis Colapis je proveo 4 projekta financirana iz potpore ESF, u ukupnoj vrijednosti od 3.293.043,06 HRK te preko 1 mil. HRK vrijedne projekte financirane iz Erasmus+ programa. Projekti koji se provode s ESF sredstvima su uglavnom usmjereni na zapošljavanje žena i mladih u ruralnim područjima te na razvoj volonterstva.

Volonterski centar Kupa

Upravo zbog toga LAG vodi i svoj Volonterski centar Kupa sa sjedištem u Ozlju. Volonterski centar Kupa zapošljava 2 domaća zaposlenika, a u radu sudjeluju i 2 strana volontera čiji je boravak u LAG-u financiran kroz program Erasmus+, u sklopu  Europske volonterske službe. Tijekom godine se u radu Volonterskog centra Kupa izmjenjuju i volonteri iz lokalne zajednice, kojih je trenutno troje. Volonteri sudjeluju na aktivnostima iz projekata financiranih od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (projekt “Volontiram, činim razliku!”) te na Erasmus+ projektima.

Samo u 2018. godini LAG Vallis Colapis je iz potpora ESF povukao 12,7 milijuna HRK. To je samo u jednoj godini veća potpora ESF-a, nego potpora  Programa ruralnog razvoja za sedmogodišnje razdoblje. Od toga iznosa samo 1,6 mil. HRK otpada na projekte čiji je nositelj izravno LAG, dok se preostalih nešto više od 11 milijuna HRK odnosi na projekte koje je ured LAG-a napisao za lokalne humanitarne udruge i Crvene križeve u okviru natječaja “Zaželi – program zapošljavanja žena”. Ovi podaci jasno upućuju na činjenicu da su hrvatski LAG-ovi sposobni upravljati s više fondova i to ne samo kroz projekte koje sami provode, nego i kao potporne organizacije koje korisnicima sa svojeg područja već sada olakšavaju pristup ESF sredstvima. Na to ukazuje i još jedna zanimljiva činjenica – od trenutno 9 zaposlenika LAG Vallis Colapis, samo se plaće za njih 2 pokrivaju iz Mjere 19 Programa ruralnog razvoja. Ostalo osoblje je zaposleno na projektima LAG-a koji se financiraju iz potpora programa ESF, Erasmus+, Interreg Slovenija – Hrvatska ili iz potpora hrvatskih ministarstava i drugih nacionalnih donatora. Sve to ukazuje na činjenicu da su hrvatski LAG-ovi više nego spremni preći na višeizvorsko financiranje u narednom programskom razdoblju.

Interreg partnerstvo sa Slovenijom:

Zapadni dio LAG-a Vallis Colapis ima izrazito pogranični karakter, što je izrazito pogodovao suradnji sa slovenskim partnerima. Još i prije osnivanja LAG-a Vallis Colapis, u IPA razdoblju (2007-13.), općine i gradovi LAG-a Vallis Colapis počele su koristiti potpore Interreg programa u partnerstvu sa slovenskim partnerima. Primjere svojih općina i gradova uz Kupu – rijeku koja spaja Belu krajinu u Sloveniji sa Žumberkom i Pokupljem u Hrvatskoj – uskoro je počeo slijediti i sam ured LAG Vallis Colapis.

Misterion – iskustvo tajne voda

Tako od 2017. godine LAG Vallis Colapis sudjeluje u projektu “Misterion – iskusi tajne voda”  u okviru kojega su u Općini Kamanje provedena arheološka istraživanja na neolitskom lokalitetu Vrlovka, a u tijeku je uređenje suvremenog arheološkog parka. Slovenski partneri su u okviru istog projekta uredili biciklističke i pješačke staze u okolici Metlike, a u Semiču se gradi suvremeni Prirodislovni muzej koji će biti otvoren u rujnu 2019. godine. Ukupna potpora programa Interreg Slovenija – Hrvatska iznosi nešto više od 1 mil. EUR.

Korištenje potpora za slatkovodno ribarstvo:

Obzirom da se LAG Vallis Colapis nalazi u pokupskom bazenu, izuzetno važnom području šaranskih ribnjaka, od kojih su neki zaštićeni i Ramsarskom konvencijom kao migracijska ruta europskih ptica selica – postoji veliko zanimanje lokalnih zajednica u pokupskoj nizini za korištenje sredstava za poticanje slatkovodnog ribarstva. Na području LAG-a Vallis Colapis i susjednog LAG-a Sava postoje 3 velika šaranska ribnjaka (Draganić, Pisarovina i Crna mlaka kod Jastrebarskog) pa se u narednom programskom razdoblju od Ministarstva poljoprivrede očekuje i otvaranje mogućnosti za širenje CLLD metodologije i na slatkovodna ribarska područja.

VIDEO: Crna mlaka

Više o LAG-u Vallis Colapis pogledajte OVDJE.

 

 

 

 

 

 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020