Novosti

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Sjeverna Istra

Objavljeno:

Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“ osnovana je 14.03.2011. godine kada su gradovi Buje – Buie, Buzet, Novigrad – Cittanova, Umag-Umago i općine Brtonigla – Verteneglio, Grožnjan – Grisignana, Lanišće i Oprtalj – Portole inicirali postupak osnivanja lokalne akcijske grupe te iskazali želju i odlučnost u animiranju i udruživanju dionika javnog, civilnog i gospodarskog sektora na svom području. U 2015. godini LAG-u se pridružuju i općine Vižinada – Visinada, Tar-Vabriga – Torre -Abrega i Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica.

LAG pokriva područje od sveukupno 11 jedinica lokalne samouprave, površine 775 km2 te ukupnog broja stanovnika 32.279 km2.

Osnovni cilj LAG-a je promicanje infrastrukturnog, ekološkog, društvenog, obrazovnog, kulturnog i gospodarskog razvoja na području LAG-a te poticanje protoka informacija i transfera znanja za napredak LAG područja.

 

LAG-natječaji

OBJAVA PRVOG LAG NATJEČAJA

Dana 8. ožujka 2018. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavljuje 1. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a za Tip Operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Rok za podnošenje prijava tekao je od 23.03.2018. godine i završio je 23.04.2018. godine.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 75.000,00 EUR. Visina potpore po nositelju projektne prijave iznosi 15.000 EUR, odnosno 111.678,00 HRK.

5 projekata prošlo je administrativnu kontrolu na razini LAG-a te su proslijeđeni na kontrolu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koja donosi završne odluke.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluke o dodjeli sredstava za korisnike koji su podnijeli Zahtjev za potporu na LAG-Natječaj te su Odluke dodijeljene svim pozitivno ocijenjenim prijaviteljima na LAG-Natječaj, što znači da su pravo na potporu ostvarili svi OPG-ovi koji su odabrani od strane LAG-a „Sjeverna Istra“.

Ukupna vrijednost izdanih Odluka iznosi 558.390,00 kuna.

OBJAVA DRUGOG LAG NATJEČAJA

Dana 4. rujna 2018. LAG „Sjeverna Istra“ objavljuje 2. LAG-natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a za tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Rok za podnošenje prijava tekao je od 4. rujna  do 4. listopada ove godine, a ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 235.620,00 EUR. Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 20.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Trenutno je u tijeku administrativna kontrola na razini LAG-a.

 

Projekti LAG-a Sjeverna Istra

PROJEKT “Aromatika”

U svibnju 2018. LAG-u „Sjeverna Istra“ dodijeljena su sredstva Istarske županije u sklopu Javnog natječaja za financiranje projekata/programa u području poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede iz sredstava proračuna za 2018. godinu za provedbu projekta „Aromatika“. Riječ je o projektu čiji je cilj doprinijeti podizanju svijesti poljoprivrednika, djece i šire javnosti o koristima ljekovitih i začinskih biljaka i poticati daljnji razvoj ovakvog vida poljoprivrede i time pridonijeti očuvanju biološke raznolikosti.

U mjesecu srpnju je Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“ započela s prvom aktivnošću u sklopu projekta „Aromatika“, odnosno s anketiranjem zainteresirane skupine. Anketa se provela u svrhu dobivanja informacija o stanju u uzgoju, sakupljanju, sjemenarstvu/rasadničarstvu, preradi i plasmanu aromatičnog i ljekovitog bilja u Istri s ciljem definiranja potrebnih koraka i mjera koje će doprinijeti unapređenju postojećeg stanja. Uslijedila je druga aktivnost u sklopu projekta te je u mjesecu listopadu podignut aromatični vrt u novoizgrađenom dječjem vrtiću u Taru koji će ostati na korištenje djeci i odgajateljicama. Nadalje, u sklopu projekta su odrađene dvije informativno-edukativne radionice na temu aromatičnog bilja, jedna namijenjena odgajateljicama i ostalim zaposlenicima dječjeg vrtića u Taru te jedna namijenjena lokalnim OPG-ovima i ostaloj zainteresiranoj javnosti.

PROJEKT “Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu”

Projekt „Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu“ pokrenut je u svrhu promoviranja učinkovitog i integriranog vinogradarstva usmjerenog ka očuvanju okoliša. Provodio se u razdoblju od svibnja do prosinca 2017. godine. Glavni cilj projekta bio je upoznavanje vinara i vinogradara LAG područja s metodama pokrovnih usjeva i zatravljivanja međurednog tla u vinogradima te isticanje njihove važnosti. Pokrovni usjev je sekundarna kultura koja se uzgaja u vinogradu kako bi se spriječila erozija tla te suzbijali korovi. Pokrovnim se usjevima pridonosi održavanju strukture tla te plodnosti istoga.

U sklopu projekta provedeno je početno anketiranje vinara i vinogradara u cilju utvrđivanja razine informiranosti o temi projekta te njihovog razina interesa i spremnosti za korištenjem metoda pokrovnih usjeva te su održane tri informativno-edukativne radionice s ciljem upoznavanja sudionika s korištenjem i dobrobitima pokrovnih usjeva u vinogradu. Nadalje, organizirana su dva terenska posjeta primjerima dobre prakse na LAG području s ciljem upoznavanja vinara i vinogradara s mogućnostima i izazovima korištenja pokrovnih usjeva. Kao posljednja aktivnost projekta izrađen je vodič sa smjernicama za primjenu metode pokrovnih usjeva i zatravljivanja međurednog tla u vinogradu.

Projekt se provodio u suradnji s Veleučilištem u Rijeci, a sufinanciran je sredstvima Istarske županije u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2017. godinu.

PROJEKT “Edukativna staza – Put tartufa”

Edukativna staza „Put tartufa“ uređuje se na području grada Buzeta, točnije u naselju Vrh, na lokaciji koja je poznata po staništima tartufa i u čijoj se blizini planira izgradnja centra za gljivarstvo i tartufarstvo.

Cilj projekta je podizanje svijesti o važnosti zaštite istarskog tartufa i njegovog staništa koje se zbog nepropisnog i nestručnog eksploatiranja uništava i kojem prijeti izumiranje. Cilj je također nadogradnja turističke ponude povezivanjem edukativne staze s bogatom eno-gastronomskom ponudom LAG područja.

Rezultat projekta će biti staza koja se sastoji od šumskog puta prema naselju Vrh u kojem će se urediti odvodnja oborinskih voda te postaviti smjerokazi, klupice i informativne ploče na kojima će se nalaziti razni sadržaji, od mape staze, specifičnosti biljnih i životinjskih vrsta na tom području, bioloških vrijednosti tartufa i njegovog staništa i sl.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 148.937,50 kn, a provodi se u okviru tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Više o LAG-u pogledajte ovdje

 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020