Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Sava

 

LAG SAVA osnovan je 2013. godine kao udruga  koja obuhvaća 11 JLS s područja Zagrebačke županije (Gradovi Samobor, Sveta Nedjelja, Zaprešić i Jastrebarsko te Općine Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća i Stupnik). Udruga u svojem djelovanju provodi LEADER načela te je fokusirana na razvoj ruralnog područja kroz različite segmente.

U LAG-u  su zaposlene voditeljica te stručna suradnica, obje agronomske struke kako bi se što bolje odgovorilo na potrebe utvrđene na području kojeg LAG obuhvaća.

LAG je uspješno aplicirano na natječaj za Podmjeru 19.1. iz Programa ruralnog razvoja te isti projekt uspješno proveo. Rezultat provedbe Podmjere 19.1 je izrađena lokalna razvojna strategija koja je prijavljena na natječaj Podmjere 19.2. gdje su ostvarena sredstva koja će putem LAG natječaja biti namijenjena  korisnicima sa LAG područja. LAG ima značajnu savjetodavnu ulogu na svom području, naročito u poljoprivrednom sektoru, a cilj djelovanja je razvoj konkurente  poljoprivrede na  području LAG-a SAVA, razvoj specifičnih oblika turizma, razvoj kvalitete života revitalizacijom opće društvene potporne infrastrukture te suradnja i umrežavanje u svrhu sinergijskog djelovanja razvojnih dionika ruralnog područja LAG-a.

Kako bi se odgovorilo na brojne potrebe za dodatnom edukacijom i zapošljavanjem marginaliziranih skupina, LAG je u ulozi partnera s Udrugom EDUKA prijavio projekt pod nazivom Job Collage SAVA na Europski socijalni fond. Provedba projekta započela je u svibnju 2018. godine čime je u LAG zaposlena Trenerica za zapošljavanje.

EU PROJEKTI
Podmjera 19.2., 19.3., 19.4. – U TIJEKU

LAG SAVA 20. veljače 2017. g. potpisao je  Ugovor o dodjeli  sredstava  za provedbu Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ovim Ugovorom  dodijeljena su prava na sredstva u najvišem iznosu od 9.346.577,85 HRK  za cijeli period provedbe PRR 2014. – 2020. Od navedenog iznosa 75% odnosno točno 7.121.202,17 HRK ( 946.050,00 EUR) namijenjeno je za projekte sa područja LAG-a kojima  će  se prihvatljivi korisnici  javljati na natječaje koje će LAG objavljivati u periodu od 2017. – 2020.

Job College SAVA – U TIJEKU

LAG SAVA partner je na projektu Job Collage SAVA, čiji nositelj je udruga EDUKA iz Klinča Sela. Ukupna vrijednost projekta: 1.025.125,72 HRK. Iznos koji sufinancira EU: 999.451,73 HRK

Projekt JobCollege Sava doprinosi rješavanju problema nezaposlenosti mladih osoba, žena i dugotrajno nezaposlenih osoba na području LAG-a SAVA. U sklopu projekta će se u suradnji civilnog i gospodarskog sektora provoditi  Klubovi za zapošljavanje, organizirati obrazovanja s posebnim naglaskom na deficitarna obrtnička zanimanja te raditi na uspostavi suradnje s lokalnim poslodavcima.

Podmjera 19.1- ZAVRŠENO

LAG SAVA  22.11.2016. godine završio je provedbu Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  U cjelokupnom razdoblju provedbe Podmjere 19.1. LAG je opravdano utrošio te mu je isplaćeno  ukupno ​425.904,93 kn. Sredstva su utrošena za pripremne aktivnosti koje su uključivale animaciju, edukaciju te izradu lokalne razvojne strategije LAG-a koja je uspješno prijavljena na Natječaj Podmjera 19.2., 19.3., 19.4.

PRVI LAG NATJEČAJ
T.O. 1.1.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
LAG „SAVA“ 21. ožujka 2018. objavila je LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „SAVA“ 2014. – 2020.“ u ukupnom iznosu od 1.116.780 HRK (150.000,00 EUR-a). Potpora na prvom natječaju iznosi  15.000,00 EUR-a bespovratnih sredstava po korisniku.

Na Natječaj je pristiglo 17 prijava te je Skupština LAG-a na svojoj sjednici održanoj u Samoboru 16.svibnja 2018. donijela odluku o povećanju alokacije na 225.000,00 EUR-a čime se broj korisnika s prvobitnih 10 popeo na mogućih 15.

Nakon završene obrade pristiglih prijava, uvijete određene LAG natječajem zadovoljilo je 14 korisnika te su isti ostvarili potporu koju će korisnicima isplatiti Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u dvije rate. Prva rata u iznosu 7.500,00 EUR-a nakon Odobrenja korisnika od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a drugi dio nakon uspješno završenog projekta.

NATJEČAJ T.O. 2.1.1. Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru
Drugi LAG natječaj pod nazivom T.O. 2.1.1. “Potpora razvoju opće društvene infrastrukture te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru namijenjen je ulaganju u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a SAVA. Natječaj je otvoren do 30. studenog 2018. godine.

Natječajem će se dodijeliti 11 potpora po 30.000,00 EUR-a, s time da će se u svakoj jedinici lokalne samouprave financirati jedan projekt.

OSTALE AKTIVNOSTI LAG-a SAVA

Besplantna konferencija Ekološke poljoprivrede.

U zaprešićkom dvorcu Lužnica 9. lipnja održana je prva eko konferencija na području LAG-a Sava, a ugostila je mnoge dionike s područja eko poljoprivrede koji su na okruglom stolu raspravljali o gorućim temama u tom sektoru, od problema s pravilnicima, preko certificiranja i kontrole eko uzgoja, do poteškoća u samom uzgoju i plasmanu na tržište. Konferencija je organizirana u suradnji s Poljoprivrednom Zadrugom Berry Organica, a ugostila je mnoge dionike, od predstavnika Ministarstva poljoprivrede i struke do predstavnika tržišta, kontrolnih tijela, Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe i proizvođača. Cilj konferencije  bio je je informirati zainteresiranu javnost, prvenstveno poljoprivrednike o mogućnostima, prednostima i metodama ekološkog uzgoja. Konferencija je obuhvatila put ekološkog uzgoja od samog početka, pokretanja proizvodnje, preko suradnje s kontrolnim tijelima koji su tu proizvodnju u ime Ministarstva poljoprivrede dužni nadzirati te tržišta koje je ‘gladno’ kvalitetnih domaćih ekoloških proizvoda iz svih segmenata poljoprivredne proizvodnje. Konferencija je okupila više od 100 zainteresiranih dionika

Kontinuirano održavanje edukacija za poljoprivrednike

Smatrajući kako su edukacije krucijalne u razvoju konkurentne poljoprivrede te mogu u najvećoj mogućoj mjeri doprinijeti ruralnom razvoju, LAG kontinuirano organizira radionice za poljoprivrednike. Mnoge radionice organizirane su u suradnji sa Hrvatskom poljoprivredno-šumarskom savjetodavnom službom. Za njihovo provođenje LAG je uz sufinanciranje Zagrebačke županije opremio učionicu u kojoj je od opremanja u lipnju 2018. godine održano 12 radionica na kojima je sudjelovalo 112 sudionika, što smatramo iznimnim uspjehom te nam je vjetar u leđa i dodatan poticaj za daljnjim osmišljavanjem radionica te edukacijom stanovnika s našeg područja.

LAG SAVA bio je domaćin te suorganizator treće radionice Leader mreže Hrvatske koja se održala u Jastrebarskom

Na radionici održanoj na području LAG-a SAVA pod nazivom: ”Integrirani lokalni razvoj provedbom LEDAER/CLLD-a – uvod u vrednovanje LAG-ova/LRS i jačanje međusobne suradnje LAG-ova“, u organizaciji LEADER mreža Hrvatske u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Hrvatske, Društvom za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) i LAG-om “Sava”, sudjelovalo je 95 sudionika, predstavnika LAG-ova iz cijele Hrvatske. Na radionici je naglasak stavljen na Pripremu za vrednovanje (evaluaciju) provedbe LRS i rada LAG-ova u razdoblju 2014. – 2018. u Republici Hrvatskoj te na pripremu i provedbu projekata suradnje. U sklopu radionice održani su i terenski obilasci na kojima su posjećeni primjeri dobre prakse unutar provedbe EU fondova, pa je tako primjerice posjećen Rudnik sv. Barbare u Samoboru, Perivoj dvorca Erdödy te lokalni OPG-ovi.

 

Više o LAG-u Sava pogledajte OVDJE