Novosti

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Šumanovci

Objavljeno:

Lokalna akcijska grupa Šumanovci je osnovana 21. prosinca 2010. godine kao partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora ruralnog. Obuhvaća područje na istoku Slavonije u južnom dijelu Vukovarsko – Srijemske županije u tzv. Spačvanskom bazenu, a obuhvaća Općine Bošnjaci, Drenovci, Gunja, Štitar i Vrbanja te Grad Županju. Površina LAG-a Šumanovci je 607,19km², odnosno oko 24,8% površine Vukovarsko – Srijemske županije, te 1% kopnene površine Republike Hrvatske. Područje LAG-a Šumanovci predstavlja pogranično područje smješteno na europskom koridoru s riječnim pravcima stoga ima odličan geostrateški položaj, koji pruža mogućnosti razvoja gospodarstva posebice u segmentu transporta i logistike.

LAG Šumanovci prostire se uz državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom te Republikom Srbijom, a unutar područja Republike Hrvatske LAG graniči s Općinama Nijemci, Gradište i Cerna koje su uključene u LAG Bosutski niz; te Općinom Babina Greda. Područje LAG-a ima iznimno bogato kulturno i povijesno nasljeđe koje datira iz prapovijesnog razdoblja, što potvrđuju arheološka nalazišta iz doba vučedolske kulture na području Vrbanje. Na području LAG-a Šumanovci nalazi se najstarije svetište u Vukovarsko-Srijemskoj županiji – Svetište Majke dobre nade – Šumanovci, ali i brojne crkve te groblja sa značajnom povijesno-kulturnom vrijednošću od kojih su neke i zaštićene kao nepokretni spomenik kulture.

Lokalnoj akcijskoj grupi “Šumanovci” , 19. veljače 2017. godine, dodijeljeno je sveukupno 6.838.838,37 kn za provedbu podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. iz Programa ruralnog razvoja. Nakon toga, Lokalna akcijska grupa “Šumanovci” objavljuje prvi LAG Natječaj LRS LAG-a za TO 1.1.6. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. Na prvi LAG Natječaj pristiglo je 10 prijava kojima je, nakon provjere Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, dodijeljena visina potpore po nositelju projekta 15.000 €, odnosno u kunskoj protuvrijednosti 111.678,00 kn.

Sljedeći LAG Natječaj, koji je Lokalna akcijska grupa “Šumanovci” raspisala je 2. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 3.1.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja  Republike Hrvatske 2014. – 2020. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.010.448,00 kn. Pristiglo je pet prijava koje su još uvijek u obradi.

Trenutno LAG “Šumanovci” provodi nekoliko projekata:

  • “Upoznajmo Europu zajedno” je sufinanciran sredstvima Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Projekt je usmjeren prema stanovnicima LAG-a “Šumanovci” kako bi im se omogućila bolja informiranost o EU, o članstvu u EU, te o prednostima i mogućnostima EU.
  • “Budi tu, budi svoj” je financiran sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost mladih sa područja LAG-a “Šumanovci” kroz uključivanje u gospodarske, političke i društvene procese, kako bi se potaknulo rješavanje problema nezaposlenosti mladih, koji izravno utječe na mogućnost osamostaljivanja, planiranja budućnosti, izgradnje vlastitih vještina i sposobnosti. Ciljana skupina projekta su 300 mladih sa područja LAG-a “Šumanovci”, te stručnjaci koji rade s mladima. LAG „Šumanovci“ je partner na projektu.
  • „Učinimo treću dob ljepšom“ je sufinanciran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Opći cilj tog projekta je povećanje kvalitete života starijih osoba, kroz njihovo uključivanje u život zajednice i sprječavanje njihove institucionalizacije. LAG „Šumanovci“ je partner na projektu.

Projekti koji su u fazi čekanja ugovora:

  • Projekt Lokalnim potencijalom do novih mogućnosti zapošljavanja “We can do it”. Projektom se želi doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada Vukovarsko – srijemske županije (VSŽ) kroz provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih sa lokalnim potrebama i Akcijskim planom provedbe strategije razvoja ljudskih potencijala VSŽ. LAG „Šumanovci“ je nositelj na projektu.
  • Projekt “Improve life rural people”. Projektom se želi razviti mreža dostupnih usluga na području Općine Drenovci kako bi starije osobe ostvarile pravo na život u zajednici, iz razloga što u procesu starenja nepovratno gube veliki dio sposobnosti te postaju nesposobne za kvalitetan život bez pomoći društva. LAG „Šumanovci“ je partner na projektu.

Planirane aktivnosti LAG-a “Šumanovci su raspisivanje natječaja za projekte za TO 1.1.1. podmjere 4.1.1. PRR, provedba informativnih radionica za korisnike podmjera 4.1.1., obrada pristiglih prijava za natječaj za TO 3.1.1. podmjera 7.4.1. PRR itd.

Kombinirajući različite projekte, LAG “Šumanovci” kontinuirano potiče održivi ruralni razvoj kroz osnaživanje uključenih zainteresiranih dionika i kroz promociju područja LAG-a.

Više o LAG-u pogledajte ovdje.

 

 

 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020