Novosti

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Škoji

Objavljeno:

Lokalna akcijska grupa Škoji osnovana je u ožujku 2011. godine pod nazivom LAG Hvar. Pridruživanjem otoka Visa, LAG mijenja ime u LAG Škoji što prema lokalnom dijalektu znači „otoci“. 2014. godine pridružuje se i Općina Šolta čime LAG poprima svoj konačan oblik koji pokriva kopno,  more i arhipelag 3 veća naseljena otoka (Hvar, Vis i Šolta) sa 7 jedinica lokalne samouprave koje uključuju gradove Hvar, Komižu Stari Grad i Vis te općine Jelsu, Sućuraj i Šoltu. Kopneni teritorij LAG-a iznosi 474,63 km2 na kojem, prema popisu iz 2011. godine, živi 16.237 stanovnika.

Osobitost LAG-a Škoji  je visoko vrijedna biološka raznolikost i prirodna baština koja je radi svog međunarodnog značaja uvrštena u međunarodnu mrežu prirodne baštine Natura 2000. Područje obiluje mnogobrojnim arheološkim lokalitetima, vrijednim nalazištima i brojnim zaštićenim kulturnim dobrima. Najrazvijenije gospodarske grane su turizam i trgovina, uz građevinarstvo i poslovanje nekretninama kao pratećim sektorima.

Osnovne teškoće s kojima se LAG susreće su prometna nepovezanost otočnog područja, depopulacija i deagrarizacija.

Od 9. srpnja 2013. do 8. srpnja 2015. LAG Škoji je provedbom Mjere 202 pretpristupnog programa IPARD započeo s profesionalnim radom, održao niz edukativnih i promotivno informativnih događanja s ciljem upoznavanja što šireg kruga dionika s mogućnostima lokalnog razvoja putem LEADER/CLLD  mjere Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 .

Uslijedila  je  provedba Podmjere 19.1 Programa ruralnog razvoja RH, odnosno izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a Škoji koja je predana na ocjenjivanje sukladno Natječaju za provedbu Podmjere 19.2 “Provedba operacija unutar CLLD strategije” – provedba tipa operacije 19.2.1. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”.

2016. godine LAG Škoji na svom području obuhvata  pokreće osnivanje FLAG-a Škoji (lokalne akcijske skupine u ribarstvu), pružajući  tehničku pomoć radu nove organizacije,  uključujući i prijavu  na natječaj za Mjeru III.1 „Pripremna potpora“ čime su stvoreni dodatni preduvjeti za inovativan i inkluzivan razvoj područja obuhvata putem LEADER/CLLD mjere.

9. siječnja 2017. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donosi odluku o odabiru LAG-a Škoji za provedbu odabrane LRS i dodjeli sredstava javne potpore za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar Mjere 19. „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ u najvišem iznosu od 8.241.677,01 HRK.

U lipnju 2018. godine raspisan je prvi LAG natječaj za provedbu podmjere 19.2, za tip operacije 1.1.4 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladan tipu operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.) iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Škoji 2014-2020. Ovim tipom operacije planira se potaknuti razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava na području LAG-a potporama od 15.000 EUR predviđenim za modernizaciju kroz nabavu novih strojeva i opreme te za podizanje nasada. S obzirom na popularnost ovog tipa operacije zatražena je i odobrena izmjena Natječaja kojom je iznos raspoloživih sredstava sa  775.876,50 HRK povećavan na  1.440.913,50 HRK.

U studenom 2018. godine raspisan je i drugi LAG natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ (sukladan tipu operacije 7.4.1 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.), koji je još uvijek u tijeku. Potpore u iznosu od 15.000 EUR do 70.000 EUR predviđene su za korisnike s područja LAG-a, a raspoloživa sredstva iznose 1.669.110,40 HRK. Prihvatljivi su projekti koji se odnose na građenje i/ili opremanje društvenih domova, tematskih puteva i parkova, javnih zelenih površina, javnih prometnih površina i slične infrastrukture koja će ruralni prostor učiniti poželjnim mjestom za život i rad.

Osim provedbe LEADER/CLLD programa, kao suradnik, partner ili nositelj, LAG Škoji sudjelovao je i sudjeluje u provedbi niza projekata, kao što su:

  •      Projekt javnog rada „Mladi za EU – otoci uspjeha“ (nositelj) ukupne vrijednosti 90.093,84 HRK
  •    „Odvoji, ne dvoji“ (nositelj) ukupne vrijednosti 10.000 HRK
  •    „Platforma Lissa“ (partner) ukupne vrijednosti 80.000 HRK
  •    „Građanski aktivizam za odgovorno upravljanje otpadom na Visu“ (partner) ukupne vrijednosti 232.060,00 HRK
  •      Klub mladih Vis (suradnik) ukupne vrijednosti 70.000 HRK
  •    „Otok za mlade mladi za otok“ (partner) ukupne vrijednosti 10.000 HRK
  •    „LPM Stari Grad“ (partner) ukupne vrijednosti 70.000 HRK
  •    „POP-UP ruralni društveno-inovativni hubovi“ (partner) ukupne vrijednosti 1.194.848,99 HRK
  •   „ HNV link – Poljoprivreda na područjima velike prirodne vrijednosti; učenje, inovacije i znanje” (suradnik) ukupne vrijednosti 2.200.000 EUR
  •   „ DKC – Plan K“ (partner) ukupne vrijednosti 769.766,14 HRK

Kao organizator, suorganizator i suradnik,  LAG Škoji podržao je brojne inicijative svojih članova  te omogućio održavanje niza manifestacija, edukacija, seminara, radionica i simpozija na području obuhvata.

Djelatnici LAG-a Škoji kontinuirano pružaju podršku dionicima  svog područja informiranjem,  savjetovanjem ili pružanjem tehničke vezanih uz natječaje iz  nacionalnih i europskih fondova i programa.

U tijeku je razvoj pripremnih aktivnosti dvaju projekata suradnje s drugim LAG-ovima unutar tipa operacije 19.3.1 “Priprema aktivnosti projekata suradnje“. Sukladno LRS LAG-a Škoji dogovara se jedan transnacionalni projekt u suradnji sa slovenskim LAS-ovima te međuteritorijalni projekt u suradnji s LAG-om Brač i LAG-om 5.

U LAG-u Škoji trenutno je zaposleno 5 djelatnika, od kojih dvoje u sklopu realiziranih projekata („POP-UP ruralni društveno inovativni hubovi“ i „DKC: Plan K“) i jedna osoba na stručnom osposobljavanju.

Više o LAG-u Škoji doznajte ovdje.

 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020