Novosti

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Izvor

Objavljeno:

Lokalna akcijska grupa Izvor sastoji se od devet jedinica lokalne samouprave s područja Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije, gradova Ludbreg i Varaždinske Toplice te općina Trnovec Bartolovečki, Jalžabet, Sveti Đurđ, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Rasinja. Područje LAG-a prostire se na površini od ukupno 453,99 km2 . Prema površini, najveća je Općina Rasinja (105,5 km2), a najmanja je Općina Veliki Bukovec (30,41 km2). LAG broji oko 45.000 stanovnika u 120 naselja s ukupnom gustoćom stanovništva od 82.94 st/km2 i indeksom razvijenosti od 84.25 %.

LAG Izvor nastao je na temelju inicijative jedinica lokalne samouprave koje su prepoznale važnost i svrhu ujedinjenja. Tijekom 2011. godine, budući članovi LAG-a  Izvor  pohađali su edukacije u okviru projekta Zajedno za održivi razvoj u Hrvatskoj kojeg su provodile udruge ODRAZ – Održivi razvoj zajednice i HMRRHrvatska mreža za ruralni razvoj. Svrha projekta bila je osposobljavanje članova za formiranje LAG-a, izradu lokalne razvojne strategije, sudjelovanje na studijskom putovanju sa svrhom upoznavanja dobre europske prakse ruralnog razvoja, organiziranje uvodnog i završnog skupa na području LAG-a. LAG je službeno registriran 2012. godine te od tada aktivno djeluje na svom području.

Misija LAG-a Izvor je promicanje održivog ruralnog razvoja i unaprijeđenja inicijativa i interesa od značaja za razvoj područja LAG-a, priprema LAG područja za korištenje strukturnih fondova EU, djelovanje u skladu s LEADER načelima, razvijanje sinergije i umrežavanja između svih subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja te izgradnja identiteta područja LAG-a razvojem proizvoda zasnovanih na povezivanju tradicijske i kulturno-povijesne baštine i inovacija temeljenih na prirodnim prednostima područja i međusobnoj suradnji.

Ciljevi LAG-a Izvor su podizanje kvalitete poljoprivredne proizvodnje u svrhu povećanja konkurentnosti na tržištu; podizanje ekološke svijesti stanovništva i unaprjeđenje brige za ekosustave te povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije; unaprjeđenje kvalitete života i poticanje nepoljoprivredne djelatnosti; povezivanje javnog, civilnog i poslovnog sektora u svrhu dogovaranja i provedbe razvojne strategije te drugih razvojnih dokumenata i mjera.

Vizija LAG-a Izvor opisuje dugoročne, realne i prioritetne ciljeve koji se planiraju ostvariti provedbom LRS-a. Ključni dionici područja LAG-a Izvor su jedinice lokalne samouprave, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, civilno društvo u cjelini, mladi, žene, poduzetnici i drugi. Vizija LAG-a Izvor temelji se na razvojnim potencijalima područja, tradicijskim vrijednostima, istodobno integrirajući suvremene trendove poslovanja koji se temelje na načelima održivosti.  LAG je zajednica odgovornih ljudi koji veću kvalitetu života ostvaruju racionalnim korištenjem resursa i uravnoteženim razvojem svih dijelova zajednice uvažavajući pritom postojeće kulturne i tradicijske vrijednosti. Može se pohvaliti aktivnoj pomoći u prijavi i provedbi svih vrsta projekata sa svoga područja. Do sada je pomogao u prijavi, kompletno prijavio, odnosno proveo preko 50 projekata za obrte i OPG-ove na različite mjere Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., više od 110 projekata za civilni sektor te 30 projekata za javni sektor.

Tijekom 2018. godini objavljen je prvi natječaj LAG-a Izvor, za podmjeru 1.1.2. Ulaganja u mala poljoprivredna gospodarstva, koji je trunutno u fazi obrade. Prema planu aktivnosti i objave natječaja u 2018. godini, ukupna vrijednost natječaja iznosila bi preko 430.000,00 eura.

Osim projektnih aktivnosti, LAG je aktivan u organizaciji raznih edukacija za članove te u svom uredu godišnje primi i održi preko 300 raznih sastanaka i osobnih savjetovanja. Više o samom LAG-u, aktivnostima i natječajima LAG-a možete pronaći ovdje.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020