Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Cetinska krajina

LAG Cetinska krajina osnovan je u siječnju 2013. godine u svrhu pripreme i upoznavanja jedinica lokalne samouprave s LEADER procedurama za ruralni razvoj, ali i održivim ruralnim razvojem. LAG obuhvaća središnji dio Dalmacije, odnosno nalazi se u široj okolici Sinjskog polja, između planinskog lanca Dinare i Kamešnice na sjeveroistoku, te planine Svilaje, brda Visoštice, Runjavca i Malog Mosora na zapadu i jugozapadu. LAG pokriva područje gradova Sinja, Trilja, Vrlike te općina Hrvace i Otok. Po osnivanju, pripadala mu je i općina Dicmo koja je 2015. godine istupila iz LAG-a. U sastavu LAG-a nalazi se ukupno 66 naselja na području od 990,7 km2, na kojem, prema popisu iz 2011. godine, živi 45.203 stanovnika s prosječnom gustoćom naseljenosti 45,63 st./km2.

U skladu s LEADER metodologijom, 2013. godine je izrađena i usvojena Lokalna razvojna strategija LAG-a. LAG Cetinska krajina je odobreni LAG kroz IPARD mjeru 202 Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja te su mu dodijeljena namjenska sredstva za uspostavu rada ureda i za postavljanje temelja funkcioniranja po uzoru na LAG-ove u najuspješnijim zemljama EU.

LAG Cetinska krajina nastavlja kontinuitet svog djelovanja unutar LEADER sustava RH te su u rujnu 2015. godine, kao rezultat uspješne prijave na Podmjeru 19.1. Pripremna pomoć Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., odobrena sredstva u iznosu 212.483,60 kn. Kroz pripremnu pomoć, u 2016. godini, LAG je osigurao uvjete i sredstva za izradu lokalne razvojne strategije koja je prihvaćena, a LAG je u veljači 2017. godine s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisao Ugovor o dodjeli sredstava odobrenom LAG-u. LAG-u Cetinska krajina su odobrena sredstva u iznosu 7.014.193,20 kn. Na temelju uspješne prijave na natječaj tipa operacije 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture, LAG je dobio bespovratna sredstva u iznosu 218.301,00 kn za svoj projekt Uređenje pješačke staze u Vučipolju, u općini Hrvace.

Potrebno je istaknuti da je LAG Cetinska krajina, tijekom 2017. i 2018. godine, kao partner sudjelovao u prijavama na mnogobrojnim natječajima od kojih izdvajamo natječaje Europskog socijalnog fonda: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. te projekte Ruke pomoći u Cetinskoj krajini (vrijednost projekta: 5,8 milijuna kuna), Kulturnim identitetom protiv socijalne isključenosti, Ja to mogu, ja to želim, Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, Misli lokalno, djeluj kulturno, Susjedi brinu o susjedima, Sinergijom do kulturne revitalizacije Cetinske krajine, Društveno korisno učenje, Umjetnost i kultura za mlade, Kulturnim identitetom protiv socijalne isključenosti itd.

LAG je održao niz radionica, edukacija i individualnih savjetovanja s ciljem upoznavanja lokalnog stanovništva s natječajima i procesom prijave na natječaje, što je u 2017. godini rezultiralo uspješnim prijavama na mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. S područja LAG-a Cetinska krajina prijavljeno je preko 200 projekata. Najveći broj prijavitelja, njih preko 150, podnijelo je prijavu na natječaj za tip operacije 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

Više informacija o LAG-u Cetinska krajina možete vidjeti ovdje.