Sredstvima Mreže za ruralni razvoj izrađen katalog LAG-ova

Na Pozivu za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu koje su se sufinancirale sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. koji je bio obavljen 9. studenog 2018. godine, odobrena je između ostalog i prijava LEADER mreže Hrvatske za aktivnost izrade promidžbenog materijala pod nazivom „Katalog LAG-ova“. Izrada kataloga lokalnih akcijskih grupa financirana je bespovratnim sredstvima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u ukupnom iznosu od 22.687,50 kuna.

Katalog LAG-ova moguće je vidjeti ovdje, a dostupan je i na mrežnoj stranici Leader mreže Hrvatske.

Ovaj katalog sadrži osnovne informacije o području LAG-a, kontakt podatke te grafički/kartografski prikaz područja svakog od 54 odobrena LAG-a u Republici Hrvatskoj.