Novosti

Smjernice: evaluacija LEADER-a/CLLD-a dostupne na hrvatskom jeziku

Objavljeno:

Europska služba za podršku evaluaciji u okviru Europske mreže za ruralni razvoj (The European Evaluation Helpdesk for Rural Development) objavila je Smjernice: evaluacija LEADER-a/CLLD-a  (Guidelines: Evaluation of LEADER/CLLD) na hrvatskom jeziku.

Cilj smjernica je pomoći dionicima u evaluaciji intervencija u okviru LEADER-a/CLLD-a i izvješćivanju o tim aktivnostima. U tu se svrhu smjernicama pružaju praktični savjeti o tome kako pripremiti i provoditi aktivnosti evaluacije LEADER-a/CLLD-a kada se one provode u okviru evaluacije Programa ruralnog razvoja, no i u slučaju evaluacije/samoocjenjivanja na lokalnoj razini. Ciljne skupine ovih smjernica su Upravljačka tijela, nacionalne ruralne mreže, evaluatori, dužnosnici glavnih uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj i LAG-ovi.

Smjernice se sastoje od četiri dijela:

U 1. dijelu nalazi se uvod o LEADER-u/CLLD-u kao sastavnom dijelu politike ruralnog razvoja te se navode poveznice s drugim instrumentima CLLD-a koji se financiraju iz ESI fondova. U njemu se razmatra namjena i pravni okvir za evaluaciju. Opisuje se i koncept evaluacije i uloga različitih dionika u postupku evaluacije.

U 2. dijelu obrazlaže se ciklus evaluacije na razini Programa ruralnog razvoja i opisuje se kako procijeniti doprinose LEADER-a/CLLD-a u ispunjavanju ciljeva EU-a, nacionalnih ciljeva i ciljeva Programa ruralnog razvoja. To se odnosi i na procjenu primarnih i sekundarnih doprinosa operacija u okviru LEADER-a/CLLD-a ruralnom razvoju žarišnih područja. Nadalje, u tom se dijelu nalazi i opis procjene mehanizma provedbe LEADER-a/CLLD-a te procjene dodane vrijednosti.

U 3. dijelu nalaze se preporuke LAG-ovima o načinu provođenja evaluacijskih aktivnosti na lokalnoj razini i mogućoj podršci koju bi im u tu svrhu mogli pružiti Upravljačka tijela, nacionalne ruralne mreže i drugi dionici. U tom se dijelu opisuje nekoliko alata i primjera koji se mogu upotrijebiti u evaluaciji LEADER-a/CLLD-a na lokalnoj razini. Naglasak je na strategijama koje financira isključivo EPFRR (tj. LAG-ovi čiji je jedini izvor financiranja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj).

U 4. dijelu (Prilog) nalazi se pojmovnik.

Smjernice je sastavila skupina stručnjaka iz Europske službe za podršku evaluaciji ruralnog razvoja.

Smjernice možete preuzeti u nastavku.[gview file=”https://www.mrr.hr/files/Smjernice-Evaluacija-LEADER-aCLLD-ahrv.docx”]

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020