Radionice za LAG-ove

Ministarstvo poljoprivrede/Mreža za ruralni razvoj u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i LAG-ovima organizira regionalne radionice za LAG-ove u svrhu pripreme na natječaje za tipove operacija 19.3.1. »Priprema aktivnosti projekta suradnje«, 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje« i 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)«.

Radionice su ciljano namijenjene LAG-ovima, a održati će se:

08.06.2018., Kneževi Vinogradi;
11.06.2018., Križevci;
12.06.2018., Selce;
13.06.2018., Vodice.

Poziv za sudjelovanje LAG-ovima biti će upućen putem e-pošte sa detaljnim informacijama u vezi održavanja gore navedenih radionica.