Publikacije za ruralne dionike koji žele razvijati bioekonomske prakse usmjerene očuvanju klime i okoliše

Tematska skupina “Bioekonomija i klima u ruralnim podružjima” Europske mreže za ruralni razvoj proizvela je dvije publikacije namijenjene ruralnim dionicima koji žele razvijati bioekonomske prakse usmjerene ka očuvanju klime i okoliše. Brošura “Decision support for climate action across the bioeconomy” (Podrška odluka za klimatske akcija u bioekonomiji) nudi praktične primjere kako podržati ruralne poduzetnike, farmere i cijele zajednice u provođenju praksi koje vode brigu i klimatskim promjenama.

Informativni prilog “Sequestering carbon in soil and retaining soil carbon stores” (Odvajanje ugljika u tlu i zadržavanje rezervi ugljika u tlu) prikuplja naučeno kroz aktualni Plan ruralnog razvoja i nudi smjerice za buduće strateške planove Zajedničke poljoprivredne politike.

Dokumenti su na engleskom jeziku.