CLLD

Prva međunarodna konferencija o provedbi LEADER/CLLD-a u zemljama jugoistočne Europe – SEE LEADER

Objavljeno:

Od 20. – 22. studenoga 2019. Hrvatska će biti domaćin prvoj međunarodnoj konferenciji o provedbi LEADER-a odnosno CLLD-a  jugoistočnoj Europi koja će se održati u Opatiji.

Događanjem se želi okupiti LAG-ove, znanstveno-stručne institucije i organizacije koje se bave integralnim razvojem ruralnih područja kako bi raspravljali o praktičnim i teorijskim implikacijama provedbe LEADER/CLLD-a u jugoistočnoj Europi.

Organizator događanja je LEADER mreža Hrvatske s nacionalnim i međunarodnim partnerima, a dio troškova odobren je za sufinanciranje sredstvima Mreže za ruralni razvoj u okviru Poziva za podnošenje prijedloga aktivnosti za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2019. godinu, koja su osigurana iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (85%) i državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).

Za više informacija i prijavu na konferenciju pogledajte na mrežnim stranicama SEE LEADER konferencije. 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020