Novosti

Produljenje postojećih pravila ZPP-a do kraja 2022.

Objavljeno:

Vijeće EU je 30. lipnja 2020. postiglo dogovor s Europskim parlamentom o nastavku pružanja potpore europskim poljoprivrednicima na temelju postojećeg pravnog okvira do kraja 2022. Tada će na snagu stupiti nova zajednička poljoprivredna politika. Istog je dana Posebni odbor za poljoprivredu Vijeća odobrio tekst dogovoren u pregovorima.

Produljenjem postojećih pravila za još dvije godine, do postizanja dogovora o novom ZPP-u i njegove provedbe, svim poljoprivrednicima diljem Europe pruža se prijeko potrebna predvidljivost i sigurnost tijekom krize uzrokovane pandemijom COVID-19. EU će i dalje financirati programe ruralnog razvoja i putem izravnih plaćanja dodjeljivati potporu europskim poljoprivrednicima te pritom osigurati neometan prijelaz na sljedeće razdoblje ZPP-a.

Zahvaljujući produljenju plaćanja poljoprivrednicima i drugim korisnicima bit će moguća bez prekida. Osim toga, u te dvije godine države članice imat će vremena za pripremu svojih strateških planova u okviru novog zakonodavstva ZPP-a i planiranje njihove provedbe nakon što ih Komisija odobri.

Konačno donošenje prijelazne uredbe očekuje se do kraja 2020. jer je usko povezano s višegodišnjim financijskim okvirom (VFO) o kojem se trenutačno pregovara.

S obzirom na trenutačno stanje rasprava o reformi ZPP-a u Europskom parlamentu i Vijeću te tekućih pregovora o VFO-u, postalo je jasno da zakonodavni postupak neće biti zaključen na vrijeme kako bi se od 1. siječnja 2021. primjenjivala nova pravila i strateški planovi u okviru ZPP-a. Stoga je bilo potrebno planirati prijelazno razdoblje. Europska komisija predložila je u listopadu 2019. produljenje postojećeg pravnog okvira ZPP-a. Predsjedništvo je 6. travnja 2020. dobilo djelomični mandat za pregovore s Europskim parlamentom. Budući da su Europski parlament i Vijeće sada neformalno postigli zajednički dogovor o prijelaznom razdoblju, samo pitanja koja se odnose na VFO ostaju otvorena i u zagradama.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020