Prijave u tematske radne skupine Mreže za ruralni razvoj – do kraja srpnja!

Obavještavamo članove Mreže za ruralni razvoj da se prijave za članstvo u Tematskim radnim skupinama zaprimaju zaključno sa 31. srpnjem 2019. godine na adresu e-pošte mrr@mps.hr , a o budućim aktivnostima tematskih radnih skupina prijavljeni će pravovremeno dobiti informacije na adresu e-pošte s koje su se prijavili.