Članstvo

Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2019. godinu

Objavljeno:

Na temelju članka 14. stavka 1. Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj (»Narodne Novine« broj 68/2018) Mreža za ruralni razvoj objavljuje Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2019. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020., ref.ozn. PRR 20.02.01.00.0-02.

Prihvatljivi prijavitelji su članovi Mreže za ruralni razvoj zaključno s 19. veljače 2019. godine u 23:59:59 sati i koji imaju aktiviran korisnički račun zaključno s 24. veljače 2019. godine u 23:59:59 sati .

Potpora se odobrava članovima Mreže u svrhu provedbe aktivnosti iz godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2019. godinu, odnosno ostvarivanje ciljeva Mreže za ruralni razvoj.

Prihvatljive aktivnosti su:

a) događaji koji se organiziraju u trajanju do najviše 3 dana (radionica, seminar, okrugli stol, konferencija, simpozij, sajam i sl.)

b)  istraživanja/analize/studije

c)  promidžbeni materijali koji nisu sastavni dio aktivnosti iz točaka a), b) i d)

d)  studijska putovanja u vezi provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Zajedničke poljoprivredne politike odnosno ispunjavanja ciljeva Mreže za ruralni razvoj.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u ovom Pozivu iznosi 1.000.000,00 kuna.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 5.000,00 kuna (uključujući PDV), a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 50.000,00 kuna (uključujući PDV). U jednoj prijavi može biti prijavljena samo jedna prihvatljiva aktivnost, a jedan prijavitelj može tijekom trajanja Poziva prijaviti najviše pet prijava.

Prijave se podnose elektroničkim putem na mrežnoj stranici Mreže za ruralni razvoj (www.mrr.hr) kroz korisnički račun člana Mreže za ruralni razvoj i to od 25. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 15. ožujka 2019. godine do 12:00 sati.

Poziv možete pronaći ovdje.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020