Obavijest o unapređenju načina prijave u članstvo Mreže za ruralni razvoj

Tajništvo Mreže za ruralni razvoj trenutno provodi aktivnosti koje imaju cilj unapređenja načina prijave u članstvo Mreže za ruralni razvoj i ažuriranje podataka postojećih članova Mreže za ruralni razvoj. Planirano je da se od sredine listopada prijava i ažuriranje podataka unaprijedi na način da će popunjavanjem obrasca (prijavnice) u elektroničkom obliku odnosno ažuriranjem podataka na propisanome obrascu podaci biti automatski pohranjeni (neće biti potrebno slanje skeniranog obrasca putem e-pošte).

Dodatno, u svrhu pripreme za poziv kojim će se sufinancirati prihvatljive aktivnosti članovima Mreže, od članova Mreže će se elektroničkim putem zatražiti otvaranje korisničkog računa (odnosno registracija korisnika i stvaranje lozinke) koje će biti uvjet za prijavu na navedeni poziv.