CLLD

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« – provedba tipa operacije 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija«, u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)«

Objavljeno:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 18. lipnja 2018. godine, natječaj za provedbu podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« – provedba tipa operacije 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija«, u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Navedena potpora pokriva do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, ukupno do 25 % dodijeljenih javnih izdataka lokalne razvojne strategije. Prihvatljivi troškovi odnose se na troškove djelatnika, ureda LAG-a, uredsku opremu, troškovi treninga, promotivne aktivnosti i dr. Troškovi animacije obuhvaćaju razmjenu znanja između dionika, odnosno informiranje i promidžbu, aktivnosi potrebne za provedbu animacije i sl.

Potencijalni korisnici su LAG-ovi koji su odabrani unutar tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« i s kojima je Agencija za plaćanja sklopila Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u.

Odabrani LAG putem AGRONET-a podnosi Zahtjev za isplatu za troškove nastale u obračunskom razdoblju u mjesecu nakon završetka tromjesečja na koji se odnosi predmetni Zahtjev za isplatu.

Iznimno za obračunsko razdoblje od 1. ožujka 2018. godine do 31. svibnja 2018. godine korisnici su obvezni poslati Zahtjev za isplatu do 15. srpnja 2018. godine.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020