Na konferenciji “NetworX – Inspiring Rural Europe” sudjelovali i predstavnici Mreže za ruralni razvoj

Od 11. do 12. travnja 2019. godine u organizaciji Europske mreže za ruralni razvoj – European Network for Rural Network (ENRD) održana je konferencija “NetworX – Inspiring Rural Europe” na kojoj su sudjelovali i predstavnici Republike Hrvatske odnosno Mreže za ruralni razvoj. Glavni cilj konferencije bio je naglasak na prezentaciji ruralnih dionika odnosno korisnika potpore za poljoprivredu i ruralni razvoj te njihovih aktivnosti u ruralnim područjima Europske unije. Na “NetworX Marketplace” štandovima predstavaljeni su broji poljoprivredni proizvođači i ostali dionici u ruralnim područjima Europske unije. Sudionici konferencije imali su priliku upoznati se stanjem provedbe politika ruralnog razvoja u proteklih 10 godina, izazovima i prilikama u pojedinim državama članicama te pripremama za novo programsko razdoblje. Na tematskim radionicama sudionici su imali priliku razmjeniti iskustva na temu pametnih sela, bioekonomije, evaluacije, LEADER pristupa, inovacija i uključenosti dionika u provedbu politika ruralnog razvoja. U okviru konferencije su dodjeljene i nagrade za najbolje projekte u provedbi politika ruralnog razvoja – “Rural Insoiration Award”.

Štand i predstavnike Mreže za ruralni razvoj posjetio je i povjerenik Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj g. Phil Hogan.