Novosti

Isplaćene potpore za odobrene prijave na temelju Poziva Mreže za ruralni razvoj u 2019. godini

Objavljeno:

Mreža za ruralni razvoj je 20. veljače 2019. godine objavila Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2019. godinu koji će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. (u daljnjem tekstu: Poziv).

Potpora se odobravala članovima Mreže u svrhu provedbe aktivnosti iz godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2019. godinu, odnosno ostvarivanje ciljeva Mreže za ruralni razvoj.

Prihvatljive aktivnosti bile su:

a) događaji koji se organiziraju u trajanju do najviše 3 dana (radionica, seminar, okrugli stol, konferencija, simpozij, sajam i sl.)

b)  istraživanja/analize/studije

c)  promidžbeni materijali koji nisu sastavni dio aktivnosti iz točaka a), b) i d)

d)  studijska putovanja u vezi provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Zajedničke poljoprivredne politike odnosno ispunjavanja ciljeva Mreže za ruralni razvoj.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u Pozivu za 2019. godinu bio je 1.000.000,00 kuna.

Na Poziv je ukupno pristiglo 37 prijava. Nakon obrade pristiglih prijava odobreno je 35 prijava, a ukupno je zaključno s ožujkom 2020. isplaćena 31 prijava u iznosu od 908.842,90 kuna. Potpora je dodijeljena za organizaciju 15 događaja (radionice i sajmovi), devet studijskih putovanja, a u sklopu sedam prijava izrađeni su promidžbeni materijal (brošure i katalozi).

Listu odobrenih i isplaćenih prijava možete vidjeti ovdje.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020