Novosti

Isplaćene potpore za odobrene prijave na temelju Poziva Mreže za ruralni razvoj u 2018. godini

Objavljeno:

Mreža za ruralni razvoj je 9. studenog 2018. godine objavila Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu koji će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. (u daljnjem tekstu: Poziv).

Prihvatljivi prijavitelji su bili članovi Mreže za ruralni razvoj zaključno s danom objave Poziva koji su imali aktiviran korisnički račun zaključno s danom i vremenom početka podnošenja prijava.

Potpora se odobravala članovima u svrhu provedbe aktivnosti iz godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu, odnosno ostvarivanje ciljeva Mreže za ruralni razvoj.

Prihvatljive aktivnosti za koje su prijavitelji mogli zatražiti potporu su bile:

a) događaji koji se organiziraju u trajanju do najviše 3 dana (radionica, seminar, okrugli stol, konferencija, simpozij, sajam i sl.)

b)  istraživanja/analize/studije

c)  promidžbeni materijali koji nisu sastavni dio aktivnosti iz točaka a), b) i d)

d)  studijska putovanja u vezi provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Zajedničke poljoprivredne politike odnosno ispunjavanja ciljeva Mreže za ruralni razvoj.

Na Poziv je ukupno pristiglo 19 prijava s traženim iznosom potpore od 327.667,82 kune. Nakon obrade pristiglih prijava odobreno je 12 prijava u iznosu od 170.640,10 kuna, a ukupno je zaključno s ožujkom 2019. isplaćeno 12 prijava u iznosu od 170.364,73 kuna. Potpora je dodijeljena za organizaciju 6 događaja (radionice i sajmovi), 2 studijska putovanja, a u sklopu 4 prijave izrađeni su promidžbeni materijal (brošure i katalozi).

Listu odobrenih i isplaćenih prijava možete vidjeti ovdje.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
Telefoni: 01/6106-911, 01/6106-947, 01/6109-454
Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020