Ažuriranje podataka članova Mreže za ruralni razvoj

Obavještavamo sve članove Mreže za ruralni razvoj da ažuriramo Vaše kontakt podatke zbog skorog stupanja na snagu (25. svibnja 2018. godine) Opće Uredbe (EU) o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, koju provodi i Ministarstvo poljoprivrede kao obveznik primjene.

Molimo da ažurirate Vaše podatke te, ako se slažete s odredbama privole o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka, potvrdite zajedno s ažuriranim podacima u OBRASCU.

Unaprijed se zahvaljujemo.