Aktiviran novi sustav prijave u članstvo Mreže za ruralni razvoj

29. listopada 2018. godine aktiviran je unaprijeđeni elektronički sustav prijave u članstvo Mreže za ruralni razvoj i ažuriranja podataka postojećih članova Mreže za ruralni razvoj.

U novom sustavu omogućeno je da član Mreže za ruralni razvoj izravno kroz svoj korisnički račun:

  • ažurira podatke (izuzev obveznih podataka: ime i prezime/naziv organizacije, OIB i organizacijski oblik)
  • podnosi zahtjev za brisanje iz članstva Mreže za ruralni razvoj
  • sudjeluje u podnošenju prijava na buduće pozive za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti koje će se sufinancirati sredstvima Mreže za ruralni razvoj.

Za izmjene imena i prezimena/naziva organizacije, OIB-a i organizacijskog oblika kao i za sve ostale eventualne probleme članovi iste prijavljuju putem elektroničke pošte na clanstvo@mrr.hr .

Još jednom napominjemo da postojeći članovi kod aktivacije korisničkog računa trebaju promijeniti inicijalnu lozinku.