CLLD

Zaključci prve međunarodne konferencije o praktičnim i teorijskim implikacijama LEADER/CLLD pristupa u JI Europi.

Objavljeno:

SEE LEADER konferencija održana je u Opatiji 20. do 22. studenog 2019. godine. Na konferenciji je sudjelovalo 320 predstavnika LAG-ova, znanstvenika, upravljačkih i operativnih tijela iz 20 zemalja jugoistočne Europe.

Zaključci konferencije donose ključne preporuke za planiranje i programiranje primjene LEADER/CLLD metodologije u sljedećem programskom razdoblju, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u zemljama jugoistočne Europe. Ove preporuke predstavljaju međunarodnu referencu i uključene su u najnovije stanovište ELARD-a (Position paper) “The voice of rural Europe kojim više od 3000 LAG-ova EU ukazuje na tematske potencijale LEADER/CLLD-a te donose prijedloge za budući, uravnotežen razvoj Europe.

1. Ulaganje u ljude – za jačanje demokracije i pomirenja među zajednicama

Više od 1400 lokalnih akcijskih grupa i sličnih inicijativa, koji se nalaze na teritorijima pogođenim sukobima i označenim etničkim podjelama, predstavljaju priliku. Priliku da se putem ekonomskog osnaživanja i demokracije nadiđu sukobi u cilju ujedinjenja u miru, ne samo u različitosti. Prilika za nadvladavanje postupaka korupcije, nepotizma i depopulacije koji nastaju zbog ekonomske nerazvijenosti. Prilika za osnaživanje građana da osiguraju vlastiti održivi razvoj i potakne javna tijela da se izbore s tim izazovima putem transparentnog, odgovornog i participativnog upravljanja.

2. Ostaviti prostor lokalnim akterima i lokalnim partnerstvima – omogućiti lokalnu viziju razvoja

LAG-ovi se nalaze na lokalnim područjima i svakodnevno rade sa ruralnim akterima na razvoju svojih teritorija. U brojnim su slučajevima počeli demonstrirati svoje znanje o teritoriju u projektima koje su provodili. Pokazali su da imaju dovoljne administrativne kapacitete za samostalno vođenje LEADER-a. LAG-ovi i teritoriji LAG-ova stoga su resursi koje treba prepoznati i vrednovati.

3. Ruralna agenda za integrirani teritorijalni razvoj ruralnih područja

Ruralna područja predstavljaju veliki potencijal za cijelu Europu, ali prije svega za zemlje jugoistočne Europe. Ta područja bogata su baštinom svih vrsta: kulturnom, društvenom i prirodnom. Stoga je od najveće važnosti da svaka javna politika, bilo da je riječ o prijevozu, infrastrukturi ili istraživanju i razvoju, sagledava ukupnost teritorija i uzima u obzir kako će različiti elementi ovih politika utjecati na to ogromno nasljeđe i ogroman kapital.

4. CLLD kao pristup stvaranju socijalnog kapitala i sredstvo upravljanja na više razina

LEADER/CLLD treba promatrati kao alat za prožimanje nacionalnih mjera (odozgo prema dolje) i lokalnih aktivnosti (odozdo prema gore). LAG-ovi imaju mogućnost biti posrednici u znanju između središnje i lokalne razine vlasti. Sudionici u LEADER-u trebaju imati više stabilnosti, administrativne i financijske fleksibilnosti kako bi obavljali svoju ulogu posrednika znanja koji potiču stvaranje javnih dobara na svom području. Uloga LAG-ova u tom se pogledu proteže izvan raspodjele sredstava za lokalne razvojne projekte i kreće se u poticanju lokalne gospodarske samodostatnosti. Ona koja je dobra i za planetu i za demokraciju.

5. Pojednostavljenje za inovacije

LEADER/CLLD se najbolje koristi i daje najbolje rezultate kada su na raspolaganju dovoljna sredstva i fleksibilnost. To je lekcija koju su neke države članice već naučile. Kako se odluka o načinu na koji se LEADER provodi u određenim državama članicama, zasad, gotovo isključivo oslanja na nacionalnu upravu, pozivamo da se ta odluka donese u dijalogu ili suradnji s teritorijima LAG-ova. Dodjela financijskih sredstava iz više izvora od najmanje 5% iz svakog ESI fonda, omogućavanje LAG-ovima da dodijele paušalni iznos za provedbu projekta, LAGovima će pružiti ISTINSKI lokalni okvir upravljanja i više fleksibilnosti za isporuku integriranih projekata koji zahtijevaju različita ulaganja. Naravno slijedeći princip transparentnosti u cijelom lancu politika.

6. Lokalne akcijske grupe kao zajednice za budućnost, Zeleni plan od i sa građanima i teritorijima

Za uspjeh Zelenog plana potrebno je energično djelovanje sa svih razina. S LEADERom su građani akteri na teritoriju koji je najbliži lokalnoj stvarnosti, oni koji sudjeluju i mogu konstruirati društvenu promjenu koja je neophodna za društvenu i ekološku tranziciju. To je potencijal koji se često zanemaruje u nedostatno uzima u obzir u politikama odozgo prema dolje. Od presudnog je značaja da istočna i jugoistočna Europa ne ostane samo bastion slobodne radne snage i tržišta za ostale države članice EU-a. Upravo s LEADER/CLLDom te ruralnim, ribarstvenim i urbanim lokalnim akcijskim grupama diljem EU-a vidimo priliku za nadilaženje ove prijetnje. To je način ekonomskog i demokratskog osnaživanja prema pravednijoj i uključivijoj tranziciji. Mi to vidimo kao glavni put ka revitalizaciji zapuštenih i jako depopuliranih ruralnih područja. To je način da se ruralna područja učine privlačnim za život, rad i poslovanje mladima i onima koji su manje takvi.

Na ovoj poveznici možete pronaći cijeli dokument o zaključcima konferencije.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020