LEADER – CLLD

O nama

Ažurirano:

CLLD (eng. Community Led Local Development – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne razvojne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

LEADER (franc. Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale – veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva) je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe.

LEADER – CLLD sastoji se od ukupno četiri podmjere:

 1. Podmjera 19.1. Pripremna pomoć
 2. Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije
 3. Podmjera 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a
 4. Podmjera 19.4. Tekući troškovi i animacija

Karta odabranih LAG-ova:Karta RH odabrani LAG-ovi 2014. – 2020.

 

Popis odabranih LAG-ova:

 1. LAG 5
 2. LAG ADRION
 3. LAG BARANJA
 4. LAG BILOGORA-PAPUK
 5. LAG BOSUTSKI NIZ
 6. LAG BRAČ
 7. LAG BURA
 8. LAG CETINSKA KRAJINA
 9. LAG FRANKOPAN
 10. LAG GORSKI KOTAR
 11. LAG ISTOČNA ISTRA
 12. LAG IZVOR
 13. LAG JUŽNA ISTRA
 14. LAG KARAŠICA
 15. LAG KRKA
 16. LAG KVARNERSKI OTOCI
 17. LAG LAURA
 18. LAG LIKA
 19. LAG MARETA
 20. LAG MARINIANIS
 21. LAG MEĐIMURSKI DOLI I BREGI
 22. LAG MENTORIDES
 23. LAG MORE 249
 24. LAG MOSLAVINA
 25. LAG MURA – DRAVA
 26. LAG NERETVA
 27. LAG PAPUK
 28. LAG PETROVA GORA
 29. LAG PODRAVINA
 30. LAG POSAVINA
 31. LAG PRIGORJE
 32. LAG PRIGORJE – ZAGORJE
 33. LAG SAVA
 34. LAG SJEVERNA BILOGORA
 35. LAG SJEVERNA ISTRA
 36. LAG SJEVEROZAPAD
 37. LAG SLAVONSKA RAVNICA
 38. LAG SREDIŠNJA ISTRA
 39. LAG SRIJEM
 40. LAG STROSSMAYER
 41. LAG ŠKOJI
 42. LAG ŠUMANOVCI
 43. LAG TERRA LIBURNA
 44. LAG UNA
 45. LAG VALLIS COLAPIS
 46. LAG VINODOL
 47. LAG VIROVITIČKI PRSTEN
 48. LAG VUKA – DUNAV
 49. LAG ZAGORA
 50. LAG ZAGORJE – SUTLA
 51. LAG ZAPADNA SLAVONIJA
 52. LAG ZELENI BREGI
 53. LAG ZELENI TROKUT
 54. LAG ZRINSKA GORA – TUROPOLJE

 

Katalog LAG-ova

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020