CLLD

LEADER webinar o motiviranju dionika na veći angažman u razvoju lokalnih sredina

Objavljeno:

Početkom lipnja (4. lipnja 2020. godine) održat će se online edukacija (webinar) Thematic Lab o ulozi LEADER-a i LEADER LAG-ova angažmanu dionika u razvoju lokalnih sredina. Cilj je motivirati dionike na trajni angažman u razvoju kratkoročnih i dugoročnih planova razvoja lokalnih sredina.

Sudionici webinara će raspravljati o alternativnim i inovativnim načinima suradnje s lokalnim dionicima i razmjenjivati svoja iskustva na tom polju. Očekuje se i razmjena iskustava funkcioniranja u uvjetima krize uzrokovanje COVID-19 pandemijom.

Ovo će biti četvrta LEADER Thematic Labs radionica.

Više webinaru možete saznati ovdje.

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
Telefoni: 01/6106-911, 01/6106-947, 01/6109-454
Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020