lagovi-2014-2020

Odabrani LAG-ovi u RH, 2014. – 2020. (osnovni podaci)

Ažurirano:

R.br. Naziv LAG-a broj JLS-ova broj naselja površina/km broj stanovnika gustoća naseljenosti mrežna stranica
ADRION 19 124 1.481,34 72.774 49,13 www.lag-adrion.hr
BARANJA 10 54 1.154,00 40.355 34,97 www.lag-baranja.hr
BILOGORA-PAPUK 6 92 848,30 28.649 33,77 www.lag-bilogora-papuk.hr
BOSUTSKI NIZ 11 24 850,50 44.403 52,21 www.lag-bosutskiniz.hr
BRAČ 8 22 395,40 13.956 35,30 www.lagbrac.hr
BURA 9 50 1.015,60 25.101 24,72 www.lagbura.hr
CETINSKA KRAJINA 5 66 990,70 45.203 45,63 www.lag-ck.hr
FRANKOPAN 10 250 2.392,48 42.367 17,71 www.lag-frankopan.hr
GORSKI KOTAR 9 256 1.273,53 23.011 18,07 www.lag-gorskikotar.hr
ISTOČNA ISTRA 5 94 390,92 22.590 57,79 www.lag-istocnaistra.hr
IZVOR 8 91 453,99 36.290 79,94 www.lag-izvor.eu
JUŽNA ISTRA 10 108 736,39 46.340 62,93 www.lag-juznaistra.hr
KARAŠICA 17 123 1.586,15 83.875 52,88 www.lag-karasica.com
KRKA 7 92 1.144,48 20.355 17,79 www.lag-krka.hr
KVARNERSKI OTOCI 9 108 943,79 30.378 32,19 www.kvarnerski-otoci.hr
LAURA 13 83 995,30 43.916 44,12 www.lag-laura.hr
LIKA 12 289 5.898,07 44.563 7,56 www.lag-lika.hr
MARETA 7 42 438,12 87.346 199,37 www.lagmareta.hr
MARINIANIS 5 65 747,38 22.168 29,66 www.lag-marinianis.hr
MEĐIMURSKI DOLI I BREGI 14 90 404,72 56.384 139,32 www.lag-medjimurskidoliibregi.hr
MENTORIDES 6 33 409,47 18.387 44,90 www.lagmentorides.hr
MORE 249 7 42 480,90 26.236 54,56 www.lagmore249.hr
MOSLAVINA 12 196 1.765,86 95.688 54,19 www.lag-moslavina.hr
MURA – DRAVA 9 30 287,94 29.083 101,00 www.lag-muradrava.hr
NERETVA 7 56 412,56 35.672 86,46 www.lagneretva.com
PAPUK 5 49 467,99 12.930 27,63 www.lag-papuk.hr
PETROVA GORA 5 155 938,77 15.694 16,72 www.lag-petrova-gora.hr
PODRAVINA 16 60 831,17 41.748 50,23 www.lag-podravina.hr
POSAVINA 7 89 758,50 28.510 37,59 www.lag-posavina.hr
PRIGORJE 11 255 1.128,23 85.050 75,38 www.lag-prigorje.hr
PRIGORJE – ZAGORJE (PRIZAG) 11 148 510,81 35.801 70,09 www.lag-prizag.hr
LAG SAVA 11 224 781,81 124.602 159,38 www.lagsava.hr
LAG SJEVERNA BILOGORA 9 93 713,20 22.153 31,06 www.lag-sjeverna-bilogora.hr
SJEVERNA ISTRA 11 212 774,00 37.279 48,16 www.lag-sjevernaistra.hr
SJEVEROZAPAD 14 169 619,77 113.786 183,59 www.lagsz.hr
SLAVONSKA RAVNICA 11 44 563,11 32.463 57,65 www.lag-sr.com/wp/
SREDIŠNJA ISTRA 14 240 860,98 44.386 51,55 www.lag-sredisnjaistra.hr
SRIJEM 14 45 845,74 45.608 53,93 www.srijem.info
STROSSMAYER 8 50 740,42 44.155 59,64 www.lag-strossmayer.hr
ŠKOJI 7 55 474,63 16.237 34,21 www.lag-skoji.hr
ŠUMANOVCI 6 12 607,19 30.966 51,00 www.lag-sumanovci.hr
TERRA LIBURNA 8 82 528,00 60.745 115,05 www.terra-liburna.hr
UNA 5 127 1.043,10 17.348 16,63 www.lag-una.hr
VALLIS COLAPIS 14 380 1.502,66 95.607 63,63 www.vallis-colapis.hr
VINODOL 7 54 683,00 44.109 64,58 www.lag-vinodol.hr
VIROVITIČKI PRSTEN (VIP) 6 74 814,46 49.738 61,07 www.lagvip.hr
VUKA-DUNAV 8 32 586,20 50.762 86,60 www.lagvuka-dunav.hr
ZAGORA 5 41 591,38 15.537 26,27 www.lag-zagora.hr
ZAGORJE – SUTLA 11 188 439,00 44.443 101,24 www.zagorje-sutla.eu
ZAPADNA SLAVONIJA 10 80 839,31 41.184 49,07 www.lagzs.com
ZELENI BREGI 22 273 1.008,10 108.492 107,62 www.zeleni-bregi.hr
ZELENI TROKUT 5 102 1.077,91 30.351 28,16 www.lag-zelenitrokut.com
ZRINSKA GORA – TUROPOLJE 8 274 2.131,18 93.493 43,87 www.lag-zrinskagora-turopolje.hr
5 (PET) 11 85 790,71 25.203 31,87 www.lag5.hr
R.br. Naziv LAG-a broj JLS-ova broj naselja površina/km broj stanovnika gustoća naseljenosti mrežna stranica

 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020