Aktivirajmo se! Uključite se u rad tematskih radnih skupina Mreže za ruralni razvoj

Poštovani članovi Mreže za ruralni razvoj, zadovoljstvo nam je pozvati vas da se pridružite radu dvije novoosnovane tematske radne skupine  Mreže za ruralni razvoj, koje temeljem zajedničkog interesa dionika imaju za cilj doprinijeti poboljšanju provedbe Programa ruralnog razvoja do kraja 2020. godine, te dati prijedloge za programiranje mjera u novom programskom razdoblju 2021.-2027. Prva osnovana […]

U Bukureštu održan 14. sastanak nacionalnih ruralnih mreža

Od 12. do 14. lipnja 2019. godine održan je 14. sastanak nacionalnih ruralnih mreža u organizaciji Europske mreže za ruralni razvoj (ENRD) te Rumunjske nacionalne ruralne mreže, kjem su aktivno doprinijeli i predstavnici hrvatske nacionalne ruralne mreže (MRR). Sastanci nacionalnih ruralnih mreža se u organizaciji Europske mreže za ruralni razvoj održavaju tri puta godišnje, a svaki […]

Osijek Drone Expo 2019. – prijavite se!

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o., u suradnji s Osječkim sajmom, organizira konferenciju u sklopu sajma dronova Osijek Drone Expo u dvorani Gradski vrt u Osijeku (10. i 11. svibnja 2019.).

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Zeleni trokut

LAG „Zeleni trokut“ nastao je 2012. godine povezivanjem tri zapadnoslavonska grada: Lipika, Novske i Pakraca, smještenima u dvije županije: Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj, ali povijesno i sudbinski vezanima, a sa ciljem zajedničkog planiranja i provedbe projekata u ruralnom razvoju. Od 2015. godine u LAG-u se nalazi Općina Jasenovac, a od 2016. godine i naselje Janja Lipa […]

Na konferenciji “NetworX – Inspiring Rural Europe” sudjelovali i predstavnici Mreže za...

Od 11. do 12. travnja 2019. godine u organizaciji Europske mreže za ruralni razvoj – European Network for Rural Network (ENRD) održana je konferencija “NetworX – Inspiring Rural Europe” na kojoj su sudjelovali i predstavnici Republike Hrvatske odnosno Mreže za ruralni razvoj. Glavni cilj konferencije bio je naglasak na prezentaciji ruralnih dionika odnosno korisnika potpore […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Zrinska gora – Turopolje

LAG “Zrinska gora-Turopolje” prostire se na 2131.18 km2, a ima 93.493 stanovnika i 150 članova.  Obuhvaća osam jedinica lokalne samouprave koje administrativno pripadaju Sisačko-moslavačkoj i Zagrebačkoj županiji. Područje LAG-a obuhvaća gradove Petrinja, Sisak, Velika Gorica i Glina te općine Lekenik, Orle, Martinska Ves i Donji Kukuruzari. Nakon provedbe IPARD Mjere 202 LAG “Zrinska gora-Turopolje” je […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Zeleni bregi

LAG „Zeleni bregi“ je po broju jedinica lokalne samouprave koje okuplja, najveći u Republici Hrvatskoj. Sastavljen je od 18 jedinica lokalne samouprave s područja Krapinsko – zagorske županije: gradovi Donja Stubica, Krapina, Oroslavje i Zlatar, općine Bedekovčina, Đurmanec, Gornja Stubica, Jesenje, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Stubičke Toplice, Veliko Trgovišće i Zlatar Bistrica, […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Zapadna Slavonija

LAG „Zapadna Slavonija“ po formalnom pravnom obliku predstavlja neprofitnu udrugu osnovanu od strane 33 predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja zapadnog dijela Brodsko posavske županije i obuhvaća Grad Novu Gradišku te općine Stara Gradiška, Okučani, Gornji Bogićevci, Dragalić, Cernik, Rešetari, Staro Petrovo Selo, Vrbje i Davor. Na teritoriju LAG-a „Zapadna Slavonija“ prema popisu […]

Isplaćene potpore za odobrene prijave na temelju Poziva Mreže za ruralni razvoj u 2018. godini

Mreža za ruralni razvoj je 9. studenog 2018. godine objavila Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu koji će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. (u daljnjem […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Zagorje-Sutla

Lokalna akcijska grupa Zagorje – Sutla (LAG Zagorje – Sutla) nastala je sredinom 2015. godine spajanjem dva LAG-a, LAG-a Zagorje i LAG-a Sutla. LAG Zagorje – Sutla obuhvaća ukupno 11 jedinica lokalne samouprave na površini većoj od 439 km2 s više od 44 tisuće stanovnika. Uključuje 3 grada, Pregradu, Klanjec i Zabok te 8 općina: […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Zagora

Lokalna akcijska grupa Zagora (LAG Zagora) osnovana je u veljači 2015. godine te je najmlađi LAG na području Splitsko-dalmatinske županije. Djeluje na području 41 naselja koja čine pet jedinica lokalne samouprave, Općina Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć. Trenutno broji 28 aktivnih članova iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora. Djelovanje LAG-a Zagora zasniva se na […]

Sredstvima Mreže za ruralni razvoj izrađen katalog LAG-ova

Na Pozivu za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu koje su se sufinancirale sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. koji je bio obavljen 9. studenog 2018. godine, odobrena je između […]

Poziv na trening Hrvatske mreže za ruralni razvoj – Zagovaranje, lobiranje i umrežavanje

Hrvatska mreža za ruralni razvoj (HMRR) vas poziva da sudjelujete na treningu „Zagovaranje, lobiranje i umrežavanje“, koji će se održati 27.-28. ožujka 2019., u Novoj Gradišci (Hotel Kralj Tomislav). Trening se organizira u okviru projekta „Umrežavanje i zagovaranje za zeleno gospodarstvo“. Svrha treninga je sudionicima poboljšati znanje, vještine i alate u području provedbe planiranja i […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Vuka Dunav

Lokalna akcijska grupa Vuka-Dunav (LAG Vuka-Dunav) djeluje od veljače 2012. godine. Od osnivanja do današnjih dana LAG Vuka-Dunav prati kontinuirani rast što ukazuje na sve veće povjerenje i prepoznatljivost koju LAG uživa na svom području. Zemljopisni položaj LAG-a Vuka-Dunav nalazi se u obuhvatu rijeke Vuka na njegovoj zapadnoj strani i rijeke Dunav na istočnoj strani. […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Virovitički prsten

Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ (LAG „VIP“)  neprofitna  je udruga osnovana 14. rujna 2012. godine. Nalazi se u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske na prostoru Virovitičko-podravske županije i obuhvaća područje grada Virovitice te općina Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica. Prostire se na 814,46 km2, odnosno na sjeveru graniči sa Republikom Mađarskom, a unutar granica Republike […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Vinodol

LAG „VINODOL“ osnovan je 2012. godine s ciljem unaprjeđenja kvalitete života na području LAG-a, kroz održiv lokalni razvoj i LEADER pristup. Temeljna zadaća LAG-a je promicanje ruralnog područja te unaprjeđenje interesa od važnosti za područje LAG-a, s naglaskom na mogućnost korištenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Smatrajući da cijelo područje Vinodola […]

Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2...

Na temelju članka 14. stavka 1. Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj (»Narodne Novine« broj 68/2018) Mreža za ruralni razvoj objavljuje Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2019. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz […]

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Vallis Colapis

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis (lat. dolina Kupe) je osnovana 2009. godine u okviru pilot projekta Ministarstva poljoprivrede (financiranog iz Phare programa) te je tako postao jedan u prvih LAG-ova u Hrvatskoj. LAG je isprva okupljao samo 5 općina i gradova na sjeveru Karlovačke županije, ali se uskoro proširio na 14 ruralnih općina i gradova […]